Plan zajęć 2020-2021 lato

Zajęcia prowadzone będą w sposób zdalny. Sale zostały przyporządkowane profilaktycznie - na wypadek zmiany formy zajęć na stacjonarną w trakcie trwania semestru.