Struktura roku akademickiego 2012-2013

Struktura roku akademickiego 2013-2014*

Struktura roku akademickiego 2014-2015

Struktura roku akademickiego 2015-2016

Struktura roku akademickiego 2016-2017

Struktura roku akademickiego 2017-2018

Struktura roku akademickiego 2018-2019

Struktura roku akademickiego 2019-2020

* - Na studiach doktoranckich obowiązuje taka sama struktura roku akademickiego jak na innych rodzajach studiów prowadzonych na Uczelni (§9 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej).