Struktura roku akademickiego 2020/2021
(studia stacjonarne I-go, II-go i III-go stopnia)

oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2020/2021 (Polecenie Rektora PCz. nr 123/2020)

SEMESTR ZIMOWY 
Zajęcia dydaktyczne01.10.2020 – 23.12.2020*
Przerwa świąteczna24.12.2020 – 06.01.2021
Zajęcia dydaktyczne07.01.2021 – 29.01.2021*
Sesja egzaminacyjna30.01.2021 – 14.02.2021
Przerwa międzysemestralna15.02.2021 – 19.02.2021

 

SEMESTR LETNI
Zajęcia dydaktyczne22.02.2021 – 1.04.2021
Przerwa świąteczna2.04.2021 – 5.04.2021
Zajęcia dydaktyczne6.04.2021 – 11.06.2021*
Sesja egzaminacyjna14.06.2021 – 30.06.2021
Jesienna sesja egzaminacyjna01.09.2021 – 17.09.2021
Okres rejestracji1)20.09.2021 – 30.09.2021

* UWAGA

2.11.2021 r. - ustala się dniem wolnym

28.01.2021 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w poniedziałek,

29.01.2021 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w środę,

1.06.2021 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w poniedziałek,

2.06.2020 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

4.06.2019 r. - ustala się dniem wolnym

 

* - Na studiach doktoranckich obowiązuje taka sama struktura roku akademickiego jak na innych rodzajach studiów prowadzonych na Uczelni (§9 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej).