W ramach systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale opracowany został zgodnie z procedurą W_PR_13 ranking nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2016/2017 w procesie ankietyzacji przez studentów uzyskali najwyższe oceny.

Nauczycieli sklasyfikowano w trzech lategoriach. W ramach każdej z kategorii podajemy 10 najlepszych zdaniem studentów nauczycieli, w kolejności alfabetycznej.

A. Przygotowanie do zajęć i zrozumiałość prezentowanego materiału:

Bień Beata
Grosser Anna
Kacprzak Andrzej
Kwarciak - Kozłowska Anna
Malmur Robert
Mirek Paweł
Rosińska Agata
Sperczyńska Elżbieta
Wawrzyńczak Dariusz
Zabochnicka Magdalena

B. Inspirowanie do samodzielnego myślenia:

Błaszczuk Artur
Czakiert Tomasz
Dąbrowska Lidia
Kipigroch Katarzyna
Kobyłecki Rafał
Majchrzak-Kucęba Izabela
Malińska Krystyna
Mirek Paweł
Mrowiec Maciej
Włodarczyk Renata

C. Postawa wobec studentów, obiektywność i sprawiedliwość oceniania:

Bień Beata
Dąbrowska Lidia
Grosser Anna
Kępa Urszula
Kipigroch Katarzyna
Kobyłecki Rafał
Kwarciak - Kozłowska Anna
Majchrzak-Kucęba Izabela
Mrowiec Maciej
Włodarczyk Renata