Reprezentacyjna Wydziału WIiŚ udała się do III LO im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, aby podsumować warsztaty biochemiczno-biologiczne i chemiczne pt. „Biotechnologia nasz wybór”. Była to dobra okazja, do zaprezentowania oferty dydaktycznej Wydziału, z którą zapoznał Prodziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska do spraw Nauczania dr inż. Rafał Jasiński.

Pan dyrektor dr Jan Randak złoży na ręce delegacji podziękowania za współprace w warsztatach dla władz Wydziału oraz dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Januarego Bienia.

Dr inż. Anna Grosser i dr inż. Anna Grobelak (we współpracy z doktorantami Pauliną Kokot, Jakubem Światkiem i Martą Jaskulak), które prowadziły warsztaty z młodzieżą, oficjalnie podziękowały dyrekcji i nauczycielom, wręczając uczniom certyfikaty za wyniki z testu.

 

20180426_101801
20180426_102048
20180426_102058
20180426_102104