warsztaty "Biotechnologia nasz wybór"

22.11.2017 uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. dr W Biegańskiego w Częstochowie uczestniczyli w kolejnych warsztatach z cyklu „Biotechnologia-nasz wybór”.

Młodzież wykonuje samodzielnie doświadczenia zapoznaje się nie tylko z podstawowymi technikami biologii molekularnej (izolacja DNA, elektroforeza DNA, reakcja PCR, elektroforeza produktów reakcji PCR), ale także z wybranymi zagadnieniami chemicznymi z zakresu chemii analitycznej jakościowej oraz ilościowej a także spektrofotometrii i chromatografii. Tematem dzisiejszych warsztatów była analiza jakościowa – wykrywanie kationów i anionów. Zajęcia prowadzone są przez dr inż. Annę Grosser, dr Annę Grobelak oraz przy wsparciu: mgr inż. Lucyny Gądek oraz Kamili Foltyn, a także studentów studiów doktoranckich: Marty Jaskulak, Pauliny Kokot oraz Jakuba Świątka.

2
3
4
5
6
1