Dnia 23 listopada w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy współpracy z Politechniką Częstochowską i Zespołem Szkół Technicznych odbyły się warsztaty pt. ” Śląskie bez smogu”- jak ciekawie uczyć o odnawialnych źródłach energii ?

Warsztaty skierowane były do nauczycieli wszystkich typów szkół. Uczestnicy zostali zapoznani z negatywnym oddziaływaniem smogu na środowisko oraz sposobach ograniczenia tego zjawiska. Ponadto zostały zaprezentowane materiałami dydaktyczne, które pozwolą w ciekawy sposób zaznajomić uczniów z odnawialnymi źródłami energii.

Poniżej linki informujące o warsztatach:

 

4
1
3
2