6. lutego odbyły się kolejne warsztaty z uczniami III LO im. W. Biegańskiego w Częstochowie. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z techniką elektroforezy- nauczyli się przeprowadzać rozdział cząstek DNA w żelu agarozowym i analizować otrzymane wyniki. Warsztaty przeprowadzili doktoranci- mgr inż. Aneta Kowalska oraz mgr inż. Jakub Świątek. 

W Instytucie Inżynierii Środowiska Uczniowie III klasy, I LO im. H. Sucharskiego z Myszkowa i doświadczenia wykrywające witaminy oraz ich charakterystyczne reakcje, zabawa z wykrywaniem DNA i praca z mikroskopem. Zajęcia obfitujące w dobrą zabawę, wywołujące dużo śmiechu i radości z otrzymanych wyników praktyki.

W dniu 29 listopada 2018 roku, w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków Wydziału Infrastruktury i Środowiska odbyły się warsztaty dla uczniów ZS-P im. Jana Pawła II w Rudnikach. Młodzież zapoznawała się z działanie i zastosowaniem wskaźników kwasowo – zasadowych oraz technikami miareczkowania. Określano wartość pH produktów spożywczych i chemii gospodarstwa domowego, określano zawartość kwasów i zasad metodami miareczkowania alkacymetrycznego oraz twardość wody metodą miareczkowania kompleksometrycznego. Zajęcia prowadziły dr Beata Karwowska i dr inż. Elżbieta Sperczyńska.

LO Słowackiego

Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach przez dr hab. inż. Ewę Stańczyk-Mazanek oraz dr inż. Małgorzatę Worwąg. Wyzwaniem, jakiego podjęli się licealiści było barwienie drobnoustrojów metodą Grama, a następnie analiza mikroskopowa w celu zróżnicowania bakterii Gram+ i Gram-. Mogłoby się wydawać, że zadanie jest trudne i skomplikowane, jednakże nie dla młodzieży, która poradziła sobie śpiewająco.

Lo Samorządowe

Tematem ostatnich warsztatów była reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR. Licealiści powielali w laboratorium łańcuchy DNA, metodą polegającą na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA za sprawą wielokrotnego podnoszenia i obniżania temperatury probówki. Następnie przeszli do elektroforezy DNA, gdzie za sprawą pola elektrycznego obserwowali ruch cząsteczek.