Main Menu

puzzle

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi wiele działań, aby zachęcać młodzież do rozszerzania swoich zainteresowań w zakresie nauk ścisłych. Do Instytutu Inżynierii Środowiska, przy ul. Brzeźnickiej 60 A przyjechali tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, aby zapoznać się z szerszym zagadnieniem zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.

wizyta licealistów z UE

W dniu 21.03.2018 r. Wydział Infrastruktury i Środowiska odwiedziła młodzież z LO w Kamienicy Polskiej wraz ze swoimi gośćmi tj. uczniami z Collegio Rotondi Scuole Paritarie (Włochy), Moletu Gimnazja (Litwa), Technikum IES BEZMILIANA (Hiszpania) oraz Atheneum Zottegem (Belgia).

lekcja biologii

14 marca 2018 r. Instytut Inżynierii Środowiska gościł dzieci z IV klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Rudnikach. Wzięły one udział w zajęciach, na których z bliska pod mikroskopem mogły zobaczyć m.in. mrówkę, czy nogę motyla. Zajęcia miały na celu pokazać uczniom świat, którego nie widać gołym okiem. Dowiedziały się, że wszystko, ludzie, jak i rośliny, czy zwierzęta zbudowane są z małych komórek różnych kształtów, tworzących spójną całość. Warsztaty przeprowadzili mgr inż. Monika Kozieł, dr inż. Krzysztof Fijałkowski, dr inż. Anna Grosser i dr inż. Anna Grobelak.

ilustracja energetyka jądrowa przyszłością narodu

W dniach 8 i 9 marca 2018 r. w auli Politechniki Częstochowskiej odbył się Powiatowy Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych. Przebiegał w dwóch blokach naukowych z przedmiotów ścisłych, takich jak: fizyka, chemia, biologia, geografia. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale także nauczycieli.   Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli chemii, fizyki, biologii i geografii I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie: Elżbietę Żołyniak, Katarzynę Tazbir, Dorotę Stelmach i Monikę Lichańską-Walas.

ilustracja promocja LO Słowacki i LO Kopernik

9 marca 2018 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, odbyła się promocja Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Dr inż. Renata Włodarczyk we współpracy z dr inż. Anną Kwarciak-Kozłowską zorganizowały wyjazd promujący Wydział.

Back to top