LO Słowackiego

Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach przez dr hab. inż. Ewę Stańczyk-Mazanek oraz dr inż. Małgorzatę Worwąg. Wyzwaniem, jakiego podjęli się licealiści było barwienie drobnoustrojów metodą Grama, a następnie analiza mikroskopowa w celu zróżnicowania bakterii Gram+ i Gram-. Mogłoby się wydawać, że zadanie jest trudne i skomplikowane, jednakże nie dla młodzieży, która poradziła sobie śpiewająco.

Lo Samorządowe

Tematem ostatnich warsztatów była reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR. Licealiści powielali w laboratorium łańcuchy DNA, metodą polegającą na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA za sprawą wielokrotnego podnoszenia i obniżania temperatury probówki. Następnie przeszli do elektroforezy DNA, gdzie za sprawą pola elektrycznego obserwowali ruch cząsteczek.

intro zakończenie warsztatów

Reprezentacyjna Wydziału WIiŚ udała się do III LO im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, aby podsumować warsztaty biochemiczno-biologiczne i chemiczne pt. „Biotechnologia nasz wybór”. Była to dobra okazja, do zaprezentowania oferty dydaktycznej Wydziału, z którą zapoznał Prodziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska do spraw Nauczania dr inż. Rafał Jasiński.

warsztaty biegan intro

18 kwietnia 2018 roku Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu biochemii i enzymologii. Uczniowie wybarwiali bakterie metodą Grama, ćwiczyli mikroskopowanie i badali zawartość białek w roślinach rosnących na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Ponadto, uczniowie sprawdzali poziom stresu oksydacyjnego w roślinach poprzez pomiar aktywności enzymu - peroksydazy gwajakolowej.

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi wiele działań, aby zachęcać młodzież do rozszerzania swoich zainteresowań w zakresie nauk ścisłych. Do Instytutu Inżynierii Środowiska, przy ul. Brzeźnickiej 60 A przyjechali tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, aby zapoznać się z szerszym zagadnieniem zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.