Lista doktoratów

mgr inż. Ewa Suchanek-Gabzdyl
2018-03-05
2015-06-22
Redukcja zrzutów z przelewów burzowych przy zastosowaniu mikroretencji
Inżynieria środowiska
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz
-
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK z Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej