Lista doktoratów

mgr Ewelina Kapuścińska
2018-03-05
2014-05-22
Wpływ warunków koagulacji na morfologię aglomeratów organizmów fitoplanktonowych
Inżynieria środowiska
dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ. Z Politechniki Łódzkiej
-
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski z Politechniki Wrocławskiej