Lista doktoratów

mgr Dariusz Włóka
2019-02-04
2015-01-19
„Indukowana biodegradacja wybranych zanieczyszczeń organicznych w uprawach roślin energetycznych”
Inżynieria środowiska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
dr Anna Grobelak
dr hab. inż. Wioletta Przystaś z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu