Lista doktoratów

mgr inż Małgorzata Sobczyk
2019-01-14
2016-06-20
Analiza zdolności retencyjnej ekstensywnych dachów zielonych
Inżynieria środowiska
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz
dr inż. Iwona Deska
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK z Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu