Lista doktoratów

mgr Anna Napora
2018-09-24
2016-05-16
Wyselekcjonowane mikroorganizmy PGPB w bioremediacji terenów zdegradowanych
Inżynieria środowiska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
dr Anna Grobelak
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. PG