Main Menu

puzzle

energetyka - profil praktyczny - oferta

loading...
Film promocyjny
O Kierunku
Atuty kierunku ENERGETYKA - profil praktyczny

- profil praktyczny

STUDIA NA KIERUKU ENERGETYKA NA PROFILU PRAKTYCZNYM TRWAJĄ 8 SEMSESTRÓW

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, oferowanego przez pozostałe uczelnie wyższe w Częstochowie, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

Studenci kierunku energetyka jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku energetyka.

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe.

 

Dlaczego warto u nas studiować ?

 • program nauczania opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej między innymi FORTU Power & Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie,

 • gruntowna znajomość problematyki techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów oraz urządzeń energetycznych, w tym wykorzystania odanwialnych źródeł energii,

 • studia o profilu praktyczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już podczas studiów, będzie to wymiernym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych o przyjęcie do pracy,

 • siatka zajęć na kierunku praktycznym dostosowana jest do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia w zakresi ew zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

energy-78116
industry-451227_1920
wind-turbine-2218457_1920
energy-efficiency-154006
electric-car-734574_1920

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

 • Odpowiedzią na to są m.in. praktyki realizowane bezpośrednio u pracodawców, w tym:

 • Fortum Power and Heat Polska

 • Tauron Dystrybucja

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”

 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Agencja Rozwoju Regionalnego

 • Tauron Wytwarzanie

 • Elsen

Proponowana siatka przedmiotów

 

loading...
  Informacje praktyczne na temat procesu rekrutacji

Back to top