Jeśli chcesz doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim to umożliwiają Ci to zajęcia dydaktyczne realizowane na naszym wydziale na specjalności Biotechnology for Enironmental Protection (BT) oraz Intelligent Energy (IE) utworzone w ramach nowej jednostki dydaktycznej European Faculty of Engineering (EFE).

 European Faculty of Engineering jest odpowiedzią na wymogi zmieniającego się rynku pracy w Unii Europejskiej. W EFE wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną połączyć studiowanie na kierunkach technicznych z kształceniem się w języku angielskim. Oferta EFE jest skierowana przede wszystkim do osób,które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w dużych, zagranicznych koncernach i dlatego chcą studiować przedmioty w języku angielskim.

 Najważniejszym celem EFE jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą wiedzę fachową z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski, tak potrzebny na współczesnym rynku pracy. Kadrę dydaktyczną EFE stanowią nauczyciele akademiccy z różnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, mający spore doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Opracowane nowoczesne zasady studiowania zostały w najwyższym stopniu dostosowane do potrzeb studentów: 

  • wszystkie wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się wyłącznie w języku angielskim,

  • studia trwają 3,5 roku (studia I stopnia, kurs inżynierski)

  • zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki; wielu z nich współpracujące z zagranicznymi uniwersytetami jako visiting-professors

  • w sposób tradycyjny realizowane są jedynie przedmioty podstawowe,

  • kształcenie specjalistyczne prowadzone jest metodą indywidualnej współpracy z opiekunami (tutors) nadzorującymi pracę własną studentów,

  • studenci mają możliwość indywidualnego ustalania ze swymi opiekunami naukowymi zasad i terminów uczęszczania na zajęcia z wybranego przedmiotu w ramach określonego semestru oraz warunków zaliczenia,

26392edf84bd5707fadc5815951d2c3a