Main Menu

puzzle

Jeśli chcesz doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim to umożliwiają Ci to zajęcia dydaktyczne realizowane na naszym wydziale na specjalności Biotechnology for Enironmental Protection (BT) oraz Intelligent Energy (IE) utworzone w ramach nowej jednostki dydaktycznej European Faculty of Engineering (EFE).

 European Faculty of Engineering jest odpowiedzią na wymogi zmieniającego się rynku pracy w Unii Europejskiej. W EFE wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną połączyć studiowanie na kierunkach technicznych z kształceniem się w języku angielskim. Oferta EFE jest skierowana przede wszystkim do osób,które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w dużych, zagranicznych koncernach i dlatego chcą studiować przedmioty w języku angielskim.

 Najważniejszym celem EFE jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą wiedzę fachową z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski, tak potrzebny na współczesnym rynku pracy. Kadrę dydaktyczną EFE stanowią nauczyciele akademiccy z różnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, mający spore doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Opracowane nowoczesne zasady studiowania zostały w najwyższym stopniu dostosowane do potrzeb studentów: 

  • wszystkie wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się wyłącznie w języku angielskim,

  • studia trwają 3,5 roku (studia I stopnia, kurs inżynierski)

  • zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki; wielu z nich współpracujące z zagranicznymi uniwersytetami jako visiting-professors

  • w sposób tradycyjny realizowane są jedynie przedmioty podstawowe,

  • kształcenie specjalistyczne prowadzone jest metodą indywidualnej współpracy z opiekunami (tutors) nadzorującymi pracę własną studentów,

  • studenci mają możliwość indywidualnego ustalania ze swymi opiekunami naukowymi zasad i terminów uczęszczania na zajęcia z wybranego przedmiotu w ramach określonego semestru oraz warunków zaliczenia,

26392edf84bd5707fadc5815951d2c3a

Back to top