Realizowane

 

  1. Network of Service Providers for Eco- innovations in Manufacturing SMEs; Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 (INTERREG BSR)
  1. Projekt BIOCO2 Redukcja śladu węglowego w technologii CCS-CCU z wykorzystaniem bioadsorbentów realizowany od 1.10.2019-30.09.2021 w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Zakończone

 

  1. Development of High- Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for a Power Plant with FP7-ENERGY- 2008-TREN-1. 2009-2013
  1. Rozwój wysokosprawnej technologii spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB) umożliwiającej elastyczną zmianę warunków pracy, z powietrza na atmosferę wzbogaconą tlenem, celem dalszego wychwytywania i magazynowania pozyskanego dwutlenku węgla (CCS). FP7-ENERGY- 2008-TREN-1. Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu 2009-2013
  1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze SP/E/1/67484/10. Projekt strategiczny lub sektorowy oraz inny projekt krajowy realizowany w konsorcjum naukowym. 2010-2015
  1. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - zadanie nr 2 pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". SP/E/2/66420/1 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Strategiczne programy i projekty badań naukowych i prac rozwojowych. 2010-2015
  1. Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of SECoal. Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty KIC. 2011-2013
  1. Advanced Near Zero Emission Coal Fired Power ACoPP. Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty KIC. 2011-2014
  1. Badania sorpcji/desorpcji CO2 na zeolitach z popiołów lotnych impregnowanych N N523 750640. 2011-2014
  1. Techniki w analizie propagacji medium gazowego w warunkach konwekcyjnej wymiany ciepła. N N523 746540. 2011-2013
  1. Skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. 2011/01/N/ST8/02571. 2011-2013
  1. Utilizing waste from coal fired power production to produce solid fly ash based sorbents for CO2 and 217382- ASHSORBENT. FORNY. 2012-2013
  1. Analiza porównawcza segregacji materiału warstwy oraz hydrodynamiki warstwy fluidalnej podczas fluidyzacji powietrzem i dwutlenkiem węgla. 2011/03/N/ST8/05523. Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2012-2014
  1. Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z Elektrowni węglowych. NCN 2011/03/B/ST8/05916. 2012-2016
  1. Długoterminowe działania badawcze w obszarze zaawansowanych technologii wychwytywania CO2 w celu generowania czystej energii z węgla. 2606/GG PR UE/2012/0. MNiSW. 2012-2013
  1. Rozwój systemu wskaźników oddziaływania na środowisko celem wsparcia systemu handlu emisjami SO2 w prowincji W81/EU- CHINA/2013. 2013-2014
  1. Impact-based environmental index and labelling system to support SO2 emission trading in Shanxi province. DCI- ASIE/2012/305-506. Projekt w ramach programu Unii Europejskiej INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT EU – China Environmental Governance Programme (EGP). 2013-2014
  1. High-efficiency adsorption technology based on advanced CO2 sorbents for near zero emission from energy and other industrial 211319 VOMENCO2. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. 2013-2016
  1. Brokerzy DS/1484/23/W 57/BI/2013. Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 2013-2015
  1. Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci (BazaHg). PBS2/A2/14/20 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań stosowanych. 2013-2016
  1. Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy 612699. Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej 7 Program Ramowy Marie Curie: International Research Staff Exchange Scheme. 2014-2017
  1. Długterminowe działania badawcze w obszarze zaawansowanych technologii wychwytywania CO2 dla produkcji czystej energii z węgla. W240/7.PR/20 MNiSW 2014-2017
  1. Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes (Opłacalne ekonomicznie i społecznie akceptowane technologie CCS/EOR). Pol- Nor/234830/10 3/2014. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. 2014-2017
  1. Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping POL- NOR/235083/1 04/2014. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. 2014-2017
  1. Edukacyjne Centrum CCS. FSS/2014/HEI/ W/0122. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. 2015-2016