Realizowane

 1. Projekt EnviSafeBioC (Bezpieczeństwo Środowiskowe Bioodpadów w Gospodarce Obiegu Zamkniętego) finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akadmieckiej NAWA, nr projektu PPI/APM/2018/1/00029/U/001
 2. Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe (Organic PLUS), numer projektu 774340, Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
 3. Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe’ — ‘Nutri2Cycle’, nr projektu 773682, Horyzont 2020 H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2.

Zakończone

 • Badanie wpływu organicznych i nieorganicznych dodatków nawozowych na kinetykę procesów biodegradacji i migrację hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebach wykorzystywanych rolniczo, numer projektu 2013/09/N/ST10/02175. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
 • Detekcja wybranych mikroorganizmów patogennych w ściekach i osadach ściekowych przy zastosowaniu metody real-time PCR, N N523 612739. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
 • Innovation in recycling technologies of sewage sludge and other biowaste - energy and matter recovery (BioTEnMaRe), numer projektu POL-NOR/201734/76/2013, Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej
 • Modelowanie i rozwój testów nanotoksyczności komórkowej w bezpiecznej produkcji roślinnej, efektywnej remediacji i ekotoksykologii terenów zdegradowanych - modelowe przygotowanie i wzmocnienie potencjału naukowego studentów, numer projektu MNiSW/2017/89/DIR/NN2, POWER, Europejski Fundusz społeczny
 • Opracowanie technologii wytwarzania bioprepartów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin, numer projektu TANGO1/266740/NCBr/2015, Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
 • Poszukiwanie i badanie bakterii strefy ryzosferowej oraz roślinnych bakterii endofitycznych wspomagających wzrost roślin w warunkach stresowych (badanie korelacji między zanieczyszczeniami, mikroorganizmami a rośliną w procesie fitoremediacji), numer projektu UMO-2011/03/N/NZ9/02034, Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
 • Poszukiwanie molekularnych i immunologicznych mechanizmów we wzajemnych oddziaływaniach między dżdżownicami a osadami ściekowymi w trakcie procesu wermikompostowania, nr projektu 2013/09/N/NZ9/01937, Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
 • CluBioEnergy Cluster development in the biowaste energy sector - environmental advantages and barriers; działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Norwegia 26-29/09/2017.
 • Écotoxicologie terrestre des nanoparticules d’argent et de l’argent (Terrestrial ecotoxicology of silver and silver nanoparticles),