Erasmus+ to nazwa nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020

1e6ce417fc9927c6329fcc1f12e10382

 • W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki w krajach uczestniczących w programie.
 • Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających do 12 miesięcy.
 • Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów.
 • Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące.
 • Program umożliwia wyjazdy absolwentów na praktyki (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (nie później niż 360 dni po ukończeniu studiów), a rekrutację należy przejść na ostatnim roku studiów.

Nabór studentów na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej trwa w każdym roku akademickim nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 4 miesiące. Decyzję o terminach naboru podejmuje Prorektor ds. Rozwoju na wniosek Koordynatora Uczelnianego.

Wyczerpujące informacje:

http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie wypełniają

 • KWESTIONARIUSZ KANDYDATA (należy wypełnić część przewidzianą dla studenta wraz z kodem dziedziny pobranym ze strony: http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie
 • i w wyznaczonym terminie przekazują go do Koordynata Wydziału Infrastruktury i Środowiska -
  dr hab. Agata Rosińska prof. PCz,
  ul. Dąbrowskiego 69 pokój 225,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lista uczelni partnerskich wraz z dostępnymi kodami dziedzin i deadline’mi znajduje się na stronie: http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie W celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć certyfikaty i zaświadczenia (np. olimpiady, publikacje, działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych itd.). Dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście językowym.

 

loading...
Relacje uczestników programu ERASMUS+