Kierownik Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych
dr hab. inż. Artur Błaszczuk, prof. PCz.

Z-ca kierownika Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych
dr inż. Andrzej Kacprzak.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Lp.

Nazwisko

Imię

Tytuł

E-mail

Numer ORCID

1

Bis

Zbigniew

prof. dr hab. inż.

zbigniew.bis(at)pcz.pl

 

2

Czakiert

Tomasz

prof. dr hab. inż.

tomasz.czakiert(at)pcz.pl

0000-0002-9738-2580

3

Majchrzak-Kucęba

Izabela

prof. dr hab. inż.

izabela.majchrzak-kuceba(at)pcz.pl

0000-0002-7746-7659

3

Bień

Jurand

dr hab. inż.

jurand.bien(at)pcz.pl

0000-0002-8544-7463

4

Błaszczuk

Artur

dr hab. inż.

artur.blaszczuk(at)pcz.pl

0000-0002-7397-061X

6

Kobyłecki

Rafał

dr hab. inż.

rafal.kobylecki(at)pcz.pl

0000-0002-5367-408X

7

Mirek

Paweł

dr hab. inż.

pawel.mirek(at)pcz.pl

0000-0001-5451-1533

8

Rajczyk

Rafał

dr hab. inż.

rafal.rajczyk(at)pcz.pl

0000-0002-3786-4692

9

Kacprzak

Andrzej

dr inż.

andrzej.kacprzak(at)pcz.pl

0000-0002-4978-3515

10

Kowal

Paulina

-

paulina.kowal(at)pcz.pl

 

11

Panowski

Marcin

dr inż

marcin.panowski(at)pcz.pl

0000-0002-5773-9733

12

Szymanek

Przemysław

dr inż

przemyslaw.szymanek(at)pcz.pl

0000-0001-5065-9311

13

Ściubidło

Aleksandra

dr

aleksandra.sciubidlo(at)pcz.pl

0000-0003-1232-0434

14

Wawrzyńczak

Dariusz

dr inż.

dariusz.wawrzynczak(at)pcz.pl

0000-0002-0162-2456

15

Wichliński

Michał

dr inż.

michal.wichlinski(at)pcz.pl

0000-0003-0522-5949

16

Włodarczyk

Renata

dr inż.

renata.wlodarczyk(at)pcz.pl

0000-0002-0093-5178

17

Zarzycki

Robert

dr inż.

robert.zarzycki(at)pcz.pl

0000-0001-5735-4385