Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych przygotowane przez jednostki wydziałowe (instytuty, katedry). Zestawy pytań uzależnione są od wybranej specjalności i jednostki dyplomowania. W ramach egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania wylosowane lub wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej z odpowiedniego zestawu.

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

Systemy ochrony środowiska