Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków i stopni. W ramach egzaminu dyplomant odpowiada na trzy pytania wylosowane lub wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej z zestawu.

 

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

 

 Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne 

 
Urządzenia sanitarne (studia niestacjonarne)
 

II stopień (egzamin dyplomowy magisterski)

Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem
Technologia wody i ścieków
Inżynieria energii
Ogrzewnictwo wentylacja i ochrona atmosfery
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Urządzenia sanitarne (studia niestacjonarne)