Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków i stopni. W ramach egzaminu dyplomant odpowiada na trzy pytania wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej lub wylosowane z zestawu.

 

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

 

 studia stacjonarne 

 

studia niestacjonarne 

 

II stopień (egzamin dyplomowy magisterski) 

 studia stacjonarne i niestacjonarne