Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych przygotowane przez jednostki wydziałowe (instytuty, katedry). Zestawy pytań uzależnione są od wybranej specjalności i jednostki dyplomowania. W ramach egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania wylosowane lub wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej z odpowiedniego zestawu.

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem
Inżynieria energii
Ogrzewnictwo wentylacja i ochrona atmosfery
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Urządzenia sanitarne (studia niestacjonarne)
 

II stopień (egzamin dyplomowy magisterski)

Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem
Technologia wody i ścieków
Inżynieria energii
Ogrzewnictwo wentylacja i ochrona atmosfery
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Urządzenia sanitarne (studia niestacjonarne)