Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków i stopni. W ramach egzaminu dyplomant odpowiada na trzy pytania wylosowane lub wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej z zestawu. 

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

 

II stopień (egzamin dyplomowy magisterski)