Poniżej znajdują się zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego. W ramach egzaminu dyplomant odpowiada na trzy pytania wylosowane lub wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej z zestawu.

I stopień (egzamin dyplomowy inżynierski)

 

II stopień (egzamin dyplomowy magisterski)