terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska w letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018/2019:
1) 3.02.2020  
2) 10.02.2020 
Przypominam, że prace dyplomowe powinny być składane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, uwzględniającym przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur dopuszczających studenta do egzaminu dyplomowego (recenzje, wpis oceny do indeksu, obl. średniej, rejestracja indeksu itp.). Proszę również wyznaczonych recenzentów o sprawne wykonywanie recenzji i niezwłoczne dostarczenie ich do dziekanatu.

 

Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania PCz. obrony prac dyplomowych na wydziałach powinny odbywać się po sesjach egzaminacyjnych wyłącznie w trzech wyznaczonych wcześniej terminach.

 

* W przypadku braku pisemnej zgody dyplomanta na opublikowanie imienia i nazwiska przy terminie obrony podawany jest nr albumu.

Zgoda taka znajduje się w treści Karty informacyjnej egzaminu dyplomowego (Załącznik 7 )