Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania PCz. obrony prac dyplomowych na wydziałach powinny odbywać się po sesjach egzaminacyjnych wyłącznie w trzech wyznaczonych wcześniej terminach.

 

Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania poniżej ustalam 4 terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska po zakończeniu  po zakończeniu letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

1) 27.06.2018 r. (środa)
2) 4.07.2018 r. (środa)
3) 11.09.2018 r. (wtorek)
4) 25.09.2018 r. (wtorek)

 Prace dyplomowe należy składać u promotora z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie do dziekanatu indeksu z kompletem zaliczeń na conajmniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony 

 

* W przypadku braku pisemnej zgody dyplomanta na opublikowanie imienia i nazwiska przy terminie obrony podawany jest nr albumu.

Zgoda taka znajduje się w treści Karty informacyjnej egzaminu dyplomowego (Załącznik 7 )