Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania PCz. obrony prac dyplomowych na wydziałach powinny odbywać się po sesjach egzaminacyjnych wyłącznie w trzech wyznaczonych wcześniej terminach.

 

Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania poniżej ustalam dwa terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019:

1) 31.01.2019 r. (czwartek)
2) 11.02.2019 r. (poniedziałek)

 Prace dyplomowe należy składać u promotora z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie do dziekanatu indeksu z kompletem zaliczeń na conajmniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony 

 

* W przypadku braku pisemnej zgody dyplomanta na opublikowanie imienia i nazwiska przy terminie obrony podawany jest nr albumu.

Zgoda taka znajduje się w treści Karty informacyjnej egzaminu dyplomowego (Załącznik 7 )