Struktura roku akademickiego 2018/2019
(studia stacjonarne I-go, II-go i III-go stopnia)

oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2018/2019 (Polecenie Rektora PCz. nr 69/2018)

SEMESTR ZIMOWY 
Zajęcia dydaktyczne01.10.2018 – 21.12.2018*
Przerwa świąteczna24.12.2018 – 02.01.2019
Zajęcia dydaktyczne03.01.2019 – 25.01.2019
Sesja egzaminacyjna28.01.2019 – 10.02.2019
Przerwa międzysemestralna11.02.2019 – 17.02.2019

 

SEMESTR LETNI
Zajęcia dydaktyczne18.02.2019 – 18.04.2019
Przerwa świąteczna19.04.2019 – 23.04.2019
Zajęcia dydaktyczne24.04.2019 – 12.06.2019*
Sesja egzaminacyjna13.06.2019 – 28.06.2019*
Jesienna sesja egzaminacyjna02.09.2019 – 15.09.2019
Okres rejestracji16.09.2019 – 30.09.2019

* UWAGA

2.11.2018 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

29-30.04.2019 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć,

2.05.2019 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

12.06.2019 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

21.06.2019 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć .