Struktura roku akademickiego 2019/2020
(studia stacjonarne I-go, II-go i III-go stopnia)

oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2019/2020 (Polecenie Rektora PCz. nr 103/2019)

SEMESTR ZIMOWY 
Zajęcia dydaktyczne01.10.2019 – 23.12.2019*
Przerwa świąteczna24.12.2019 – 06.01.2020
Zajęcia dydaktyczne07.01.2020 – 29.01.2020*
Sesja egzaminacyjna30.01.2020 – 14.02.2020
Przerwa międzysemestralna17.02.2020 – 21.02.2020

 

SEMESTR LETNI
Zajęcia dydaktyczne24.02.2020 – 10.04.2020
Przerwa świąteczna11.04.2020 – 14.04.2020
Zajęcia dydaktyczne15.04.2020 – 10.06.2020*
Sesja egzaminacyjna15.06.2020 – 30.06.2020
Jesienna sesja egzaminacyjna01.09.2020 – 14.09.2020
Okres rejestracji1)15.09.2020 – 30.09.2020

* UWAGA

28.01.2020 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w poniedziałek,

29.01.2020 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

10.06.2020 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

12.06.2019 r. - ustala się dniem wolnym

Wykaz oznaczeń sal wykładowych, ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych:

SALE - ul. Brzeźnicka 60a

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, E1
Sale laboratoryjne: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L17A, L24

SALE - ul. J.H. Dąbrowskiego 69

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A24, A23, A22, A16, A18k, A26, D1, D2, D3, D4, D5, D6

Sale laboratoryjne: D9, D10, D11, D12, 65, L75, 226

W roku akadem. 2019/2020 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska zgodnie z Poleceniem Rektora PCz nr 103/2019 z dn. 8.04.2019 r. ustalono 9 terminów zjazdów w semestrze. W terminach wyróżnionych odbywają się zajęcia dla I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zajęcia z języka obcego dla II i III roku studiów pierwszego stopnia.

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI 
05.10.2019 - 06.10.2019
29.02.2020 - 01.03.2020
12.10.2019 - 13.10.201907.03.2020 - 08.03.2020
26.10.2019 - 27.10.201921.03.2020 - 22.03.2020
16.11.2019 - 17.11.201928.03.2020 - 29.03.2020
23.11.2019 - 24.11.201904.04.2020 - 05.04.2020
07.12.2019 - 08.12.201918.04.2020 - 19.04.2020
14.12.2019 - 15.12.201909.05.2020 - 10.05.2020
11.01.2020 - 12.01.202023.05.2020 - 24.05.2020
25.01.2020 - 26.01.202006.06.2020 - 07.06.2020