Struktura roku akademickiego 2018/2019
(studia stacjonarne I-go, II-go i III-go stopnia)

oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2018/2019 (Polecenie Rektora PCz. nr 69/2018)

SEMESTR ZIMOWY 
Zajęcia dydaktyczne01.10.2018 – 21.12.2018*
Przerwa świąteczna24.12.2018 – 02.01.2019
Zajęcia dydaktyczne03.01.2019 – 25.01.2019
Sesja egzaminacyjna28.01.2019 – 10.02.2019
Przerwa międzysemestralna11.02.2019 – 17.02.2019

 

SEMESTR LETNI
Zajęcia dydaktyczne18.02.2019 – 18.04.2019
Przerwa świąteczna19.04.2019 – 23.04.2019
Zajęcia dydaktyczne24.04.2019 – 12.06.2019*
Sesja egzaminacyjna13.06.2019 – 28.06.2019*
Jesienna sesja egzaminacyjna02.09.2019 – 15.09.2019
Okres rejestracji16.09.2019 – 30.09.2019

* UWAGA

2.11.2018 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

29-30.04.2019 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć,

2.05.2019 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

12.06.2019 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

21.06.2019 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć .

Wykaz oznaczeń sal wykładowych, ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych:

SALE - ul. Brzeźnicka 60a

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, E1
Sale laboratoryjne: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L17A, L24

SALE - ul. J.H. Dąbrowskiego 69

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A24, A23, A22, A16, A18k, A26, D1, D2, D3, D4, D5, D6

Sale laboratoryjne: D9, D10, D11, D12, 65, L75, 226

W roku akadem. 2018/2019 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska zgodnie z Poleceniem Rektora PCz nr 69/2018 z dn. 10.04.2018 r. ustalono 9 terminów zjazdów w semestrze. W terminach wyróżnionych odbywają się zajęcia dla I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zajęcia z języka obcego dla II i III roku studiów pierwszego stopnia.

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI 
06.10.2018 - 07.10.2018
23.02.2019 - 24.02.2019
13.10.2018 - 14.10.201802.03.2019 - 03.03.2019
27.10.2018 - 28.10.201816.03.2019 - 17.03.2019
17.11.2018 - 18.11.201823.03.2019 - 24.03.2019
24.11.2018 - 25.11.201806.04.2019 - 07.04.2019
08.12.2018 - 09.12.201813.04.2019 - 14.04.2019
15.12.2018 - 16.12.201811.05.2019 - 12.05.2019
12.01.2019 - 13.01.201925.05.2019 - 26.05.2019
26.01.2019 - 27.01.201901.06.2019 - 02.06.2019