1. Numer wynalazku 34842, data 2020-04-30, Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych opornych na biodegradację,twórcy: Beata Jabłońska, Ewa Siedlecka, Magdalena Kusiak
 2. Numer wynalazku 228799, data 2018-05-30, Sposób otrzymywania nośnika do przedłużania działania substancji aktywnych, twórcy: Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak, Dariusz Piotr Włóka, Anna Napora
 3. Numer wynalazku 229070 data 2018-06-29, Sposób otrzymywania biopreparatu o przedłużonym działaniu organicznej substancji aktywnej, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak, Dariusz Włóka
 4. Numer wynalazku 229129 data 2018-06-29, Sposób wytwarzania preparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi, twórcy: Åsgeir Rossebø Almås, Dariusz Piotr Włóka, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak, Agnieszka Edyta Placek, Bal Ram Singh
 5. Numer wynalazku 229130, data 2018-06-29, Środek do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi, twórcy: Anna Grobelak, Dariusz Piotr Włóka, Małgorzata Kacprzak, Agnieszka Placek, Åsgeir Rossebø Almås, Singh Bal Ram.
 6. Numer wynalazku 229504, data 2018-07-31, Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych, twórcy: Anna Grobelak, Dariusz Włóka, Anna Napora, Małgorzata Kacprzak
 7. Numer wynalazku 230231, data 2018-10-31, Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ropopochodnymi, Dariusz Włóka, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak,
 8. Numer wynalazku 226185, data 2017-07-18, Sposób wytwarzania wypełniacza mineralno-szklanego Wynalazek, twórcy: Beata Jabłońska, Ewa Siedlecka
 9. Numer wynalazku 226682, data 2017-09-26, Środek do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ropopochodnymi, twórcy: Anna Napora, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Dariusz Piotr Włóka, Agnieszka Placek
 10. Numer wynalazku 226682, data 2017-09-26, Środek do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ropopochodnymi, twórcy: Anna Napora, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Dariusz Piotr Włóka, Agnieszka Placek
 11. Numer wynalazku 227000, data 2017-10-12, Sposób odzysku węglika krzemu ze ścieków poszlifierskich, twórcy: Beata Jabłońska, Ewa Siedlecka
 12. Numer wynalazku, 227235, data 2017-11-09, Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi, twórcy: Ewa Neczaj, Małgorzata Kacprzak, Krzysztof Fijałkowski
 13. Numer wynalazku 217642, data 2013-08-23, Układ do oczyszczania ścieków z zawiesiny gipsowej, twórcy: Tomasz Janikowski, Ewa Siedlecka, Magdalena Madeła
 14. Numer wynalazku 186766, data 2004-06-28, Sposób budowy składowisk dla odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie, twórcy: Janusz Girczys, Henryk Skrzypczyk, Wiesław Dąbrowicz, Jolanta Sobik-Szołtysek