Program kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska 
Studia stacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki 
Cykl kształcenia 2012/2013 - 2013/2014pobierz
Cykl kształcenia 2013/2014 - 2014/2015pobierz
Cykl kształcenia 2013/2015 - 2014/2015pobierz

 

Program kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska 
Studia niestacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki 
Cykl kształcenia 2012/2013 - 2013/2014pobierz
Cykl kształcenia 2013/2014 - 2014/2015pobierz

 

Program kształcenia dla kierunku Biotechnologia 
Studia stacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki 
Cykl kształcenia 2012/2013 - 2013/2014pobierz
Cykl kształcenia 2013/2014 - 2014/2015pobierz
Cykl kształcenia 2014/2015 - 2015/2016pobierz

 

Program kształcenia dla kierunku Energetyka 
Studia stacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki 
Cykl kształcenia 2012/2013 - 2013/2014pobierz
Cykl kształcenia 2013/2014 - 2014/2015pobierz

 

Program kształcenia dla kierunku Energetyka 
Studia stacjonarne I stopnia - profil praktyczny 
Cykl kształcenia 2013/2014 - 2014/2015pobierz
Cykl kształcenia 2014/2015 - 2015/2016pobierz
Cykl kształcenia 2015/2016 - 2017/2018pobierz