Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych prowadzi cykliczne, otwarte warsztaty mające na celu przybliżenie zagadnień związanych z energetyką oraz jej wpływu na środowisko. Prowadzimy dwa różne cykle spotkań określane jako:

- Seminarium Wiedzy o Energii (SWE) – dedykowane uczniom szkół średnich

- Szkoła Energii (SE) – dedykowane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych

W ramach Seminarium Wiedzy o Energii prowadzimy prelekcje oraz pokazy laboratoryjne ujmujące następujące zagadnienia:

 1. Monitoring obywatelski stanu jakości powietrza
 2. Energia ze słońca – doświadczenia eksploatacyjne z przydomowej instalacji fotowoltaicznej
 3. Zarządzanie energią w domu
 4. Kamera termowizyjna – jak to działa? Przykłady zastosowań w budownictwie
  i odnawialnych źródłach energii
 5. Budynki pasywne
 6. Matematyka, fizyka i informatyka - zastosowania
 7. Szybkie prototypowanie z wykorzystaniem Autodesk Inventor oraz druku 3D
 8. Produkcja ciepła i elektryczności. Technologia konwersji energii chemicznej zawartej
  w paliwie z wykorzystaniem reaktorów fluidalnych.
 9. Zastosowanie technologii adsorpcyjnej do wychwytu CO2 z gazów spalinowych
 10. Energia zawarta w paliwie. Ocena ilości energii zawartej w paliwie stałym
 11. Zastosowanie technologii adsorpcyjnej do wychwytu CO2 z gazów spalinowych

Szerzej o poszczególnych tematach można przeczytać w broszurce (do pobrania – link do broszury)

W ramach Szkoły Energii prowadzony jest cykl wykładów z pokazami eksperymentów, zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń rachunkowych. Poruszana tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Emisja rtęci do atmosfery ze spalania paliw
 2. Sposoby ochrony powietrza
 3. Jak działa elektrownia węglowa?
 4. Termiczna obróbka biomasy różnego pochodzenia
 5. Jakie są możliwości wykorzystania biowęgla w rolnictwie, przemyśle i energetyce
 6. Od baterii z Bagdadu do ogniw paliwowych zasilanych węglem - chemiczne źródła energii w służbie człowiekowi
 7. Energetyka słoneczna
 8. Przetwarzanie energii biomasy
 9. CO2 i technologie ograniczania emisji
 10. Zrównoważona energetyka
 11. Synergia energetyki i rolnictwa
 12. Energetyka zero emisyjna
 13. Termodynamika
 14. Spalanie, zgazowanie i piroliza paliw
 15. Technologie oczyszczania spalin: odsiarczanie, odazotowanie, odpylanie
 16. Technologie wodorowe, wodór jako nośnik energii
 17. Ogniwa paliwowe jako niekonwencjonalne technologie energetyczne
 18. Sposoby wykorzystania sorbentów i innych materiałów porowatych
 19. Energetyka jądrowa- bezpieczeństwo i perspektywa rozwoju w Polsce
 20. Nowoczesne materiały inżynierskie – otrzymywanie, budowa, własności
 21. Analiza możliwości wykorzystania biowęgla
 22. Modelowanie numeryczne procesów przepływowych
 23. Wizualizacja pracy kotła energetycznego
 24. Modelowanie numeryczne obiegów cieplnych
 25. Analiza energochłonności przygotowania CO2 na potrzeby transportu
  i składowania
 26. Zarządzanie energią
 27. Prezentacja laboratoriów oraz posiadanego sprzętu do analizy paliw stałych spalanych w kotłach energetycznych
 28. Odsiarczanie w kotłach fluidalnych
 29. Ile węgla jest w węglu? Doświadczenia laboratoryjne z wykorzystaniem automatycznego analizatora elementarnego (zajęcia laboratoryjne).
 30. Jak wyznaczyć kaloryczność cukru? Analiza substancji stałych z wykorzystaniem kalorymetru izoperiobolicznego (zajęcia laboratoryjne).
 31. Co to jest wilgotność powietrza i jak powstaje mgła (zajęcia laboratoryjne).
 32. Pochłanianie gazów za pomocą adsorbentów zajęcia laboratoryjne).

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i średnich do kontaktu. Ustalimy termin, prezentowane uczniom zagadnienia oraz formę zajęć.

Dane kontaktowe:

dr inż. Renata Włodarczyk
Kierownik ds. rozwoju na Wydziale Infrastruktury i Środowiska
tel. 692 368 707
tel. 34 3250 166

dr hab. inż. Artur Błaszczuk, prof. PCz
tel. 34 3250 933