Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

 

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prowadzi badania karier zawodowych absolwentów. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat jakości kształcenia. Opracowane statystycznie wyniki pozwolą na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowanie programów nauczania zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

Dobrowolna i anonimowa ankietyzacja obejmuje absolwentów w dniu składania egzaminu dyplomowego oraz po 3 latach od zakończenia studiów.

Do pobrania:

Oświadczenie absolwenta dla WIiŚzałącznik 1
Ankieta absolwenta Politechniki Częstochowskiejzałącznik 2
Ankieta absolwenta Wydziału Infrastruktury i Środowiskazałącznik 3