Komunikat dziekanatu

Studenci  I semestru  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Infrastruktury i Środowiska proszeni  są  o zgłoszenie  się  do  Dziekanatu  w godzinach urzędowania w celu dopełnienia formalności  związanych z rozpoczęciem studiów, tj:

  1. Podpisanie Ślubowania, Umowy o warunkach odpłatności na studiach, Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat,
  2. Pokwitowanie odbioru Legitymacji studenckiej i indeksu.

Indeks i Legitymację studencką otrzymuje się po dokonaniu wpłaty na indywidualne konto bankowe studenta wygenerowane w systemie USOSweb. Dodatkowo w celu otrzymania Legitymacji należy złożyć w Dziekanacie Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji. Koszt wydania indeksu to 4 zł a legitymacji 22 zł.

Uniwersytecki System Obsługi Studentów (w skrócie USOSweb) to program, który umożliwia studentom np. przeglądanie informacji odnośnie  uzyskanych ocen, płatności, czy też przyznanego stypendium.

Do systemu można się zalogować identyfikując się Nr PESEL, adresem e-mail lub wpisując Nr albumu następnie podając hasło, którym posługiwaliśmy się w programie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Studenci mogą ubiegać się o:

  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium Rektora,
  3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  4. Zapomoga
  5. Miejsce w akademiku

Studenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem studiów Politechniki Częstochowskiej oraz Regulaminem Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. toku studiów można kontaktować się telefonicznie z Dziekanatem pod nr telefonu +48 34 3250 462, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście

Godziny urzędowania Dziekanatu :

od wtorku do piątku od godz. 11 do 14,

w soboty tylko w terminach zjazdów od godz.10 do 14.

Dziekanat - miejsce obsługi studentów, znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 73 (wejście pod daszkiem na parterze)

Obowiązkowe szkolenia

Wprowadzenie do e-learningu dla studentów I-ego roku WIiŚ - STUDIA NIESTACJONARNE

(Klucz dostępu przesłany drogą e-mailową)

Wprowadzenie do e-learningu dla studentów I-ego roku WIiŚ - STUDIA STACJONARNE

(Klucz dostępu przesłany drogą e-mailową)

Szkolenie on-line z obsługi platformy e-learningowej dla studentów I-ego roku STUDIÓW STACJONARNYCH Wydziału Infrastruktury i Środowiska (spotkanie online odbędzie się w dn. 06.10.2020 (wtorek) godz. 10:00)

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia - wykład - MGW 2020/21ST (STUDIA STACJONARNE)

(Klucz dostępu nie jest wymagany)

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia - wykład - MGW 2020/21NS (STUDIA NIESTACJONARNE)

(Klucz dostępu nie jest wymagany)

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku Politechniki Częstochowskiej

(Klucz dostępu nie jest wymagany)

Komunikat Studium Języków Obcych PCz

Zapisy na lektorat dla studentów rozpoczynających zajęcia z j. obcego - rok akademicki 2020-21

 (Klucz dostępu nie jest wymagany)

Studenci kontynuujący naukę języka w SJO otrzymają informację dotyczącą szczegółów zajęć od prowadzących drogą elektroniczną.

Facebook

Na Facebook znajduje się profil Wydziału Infrastruktury i Środowiska – zapraszamy do polubienia. Na adresy e-mail studentów I roku zostały wysłane zaproszenia do grupy Messanger dedykowane specjalnie dla studentów I roku na kierunku: Inżynieria środowiska, Energetyka, Biotechnologia i Zarządzanie środowiskiem, gdzie będziecie mogli kontaktować się ze sobą i z opiekunami roku.

Opiekunowie roku

Opiekun I roku na kierunku Inżynieria środowiska: dr inż. Anna Kwarciak-Kozłowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Opiekun I roku na kierunku Energetyka: dr inż. Aleksandra Ściubidło (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Opiekun I roku na kierunku Biotechnologia: dr inż. Krzysztof Fijałkowski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Opiekun I roku na kierunku Zarządzanie środowiskiem: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Kierownik Dydaktyczny: dr inż. Rafał Jasiński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - dyżur w dziekanacie p. 114: poniedziałek: 11-12, środa: 11-12, sobota zjazdowa: 10-11

Podpowiedzi ;)

Plan zajęć  - Znajdziecie tam również wykaz sal dydaktycznych i terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych

ECTS – Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) - Każdy z przedmiotów ma przypisaną określoną liczbę pkt ECTS, które można zdobyć po zaliczeniu wszystkich form zajęć z danego przedmiotu (np. wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt). 1 punkt ECTS odpowiada ok. 25-30 godzinom nakładu pracy studenta. Liczba punktów ECTS przyznawana jest za zaliczenie danego przedmiotu i nie zależy od uzyskanej oceny. Aby zaliczyć dany semestr i uzyskać wpis na kolejny, należy zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów, dla których suma pkt ECTS w semestrze wynosi 30. Student uzyskuje wpis warunkowy na kolejny semestr w przypadku tzw. długu kredytowego nie większego niż 10 pkt ECTS lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów (§ 18 Regulaminu studiów PCz). Braki zaliczeń należy uzupełnić w kolejnym semestrze.