Laboratorium

Urządzenia

Zakres badań

Zakres dydaktyki

Laboratorium chemiczne

(L1)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

mgr Lucyna Gądek

 

2 aparaty do destylacji z parą wodną model K-355 firmy BŰCHI

Oznaczanie azotu amonowego i azotu Kjeldahla po uprzedniej mineralizacji próbek oraz oznaczania LKT metodą destylacji bezpośredniej z parą wodną

 

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz prac doktorskich.

Ponadto realizowane są bieżące zajęcia dydaktyczne wynikające z planu studiów.

3 zestawy OxiTop® IS 6 firmy WTW

Pomiar BZT5 metodą manometryczną

Termoreaktor DRB 200 firmy HACH z podwójnym blokiem grzewczym

Podgrzewanie próbek

Termoreaktor ECO 16 F firmy VELP SCIENTIFICA

Mineralizacja próbek przed oznaczeniem ChZT metodą spektrofotometryczną z dwuchromianem potasu

Mineralizatory K-435 oraz K-439 firmy BÜCHI

Mineralizacji próbek przed oznaczeniem azotu metodą Kjeldahla

Wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy firmy Berghof

Mineralizacja próbek

Drobny sprzęt laboratoryjny:

·    waga techniczna firmy RADWAG;

·    szafa termostatyczna;

·    pH-metr firmy Elmetron CP-401- 3 szt.;

·    suszarka uniwersalna typu SUP - 4M firmy WAMED;

·    wytrząsarka KS 250 firmy IKA

Pomocniczo do przygotowania próbek do analiz

Laboratorium biologii
i mikrobiologii (L5)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr Dorota Nowak

Mikroskopy świetlne

Obserwacje mikroskopowe materiału biologicznego np. ocena kondycji osadu czynnego w oparciu o analizy mikroskopowe struktury dominacji

Zajęcia w zakresie przedmiotów: Biologia środowiska,

Mikrobiologia środowiska,

Elementy mikroklimatu wewnętrznego,

Ochrona przed zagrożeniem mikrobiologicznym

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Inkubatory

Hodowle mikroorganizmów

Dezintegrator ultradźwiękowy

Dezintegracja, homogenizacja, przygotowanie próbek

Laboratorium technologii odpadów i remediacji gruntów

(L6)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr inż. Iwona Kupich

Zestaw sit do analizy granulometrycznej wraz z wytrząsarką

Analiza ziarnowa próbek

Zajęcia w zakresie przedmiotów: Ochrona gleb,Mechanika gruntów,Biologiczne metody przetwarzania odpadów,Geologia inżynierska,Soil science and recultivation.W laboratorium prowadzone są badania

w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Piec muflowy

Termiczne przekształcanie próbek

Suszarka laboratoryjna

Suszenie próbek

Kruszarka szczękowa

LAB-01-65

Kruszenie próbek stałych

Młynek kulowy

Mielenie próbek stałych

Młynek wibracyjny

Mielenie próbek stałych

Aparat Proctora

Wyznaczanie wilgotności optymalnej

Mieszalnik

Mieszanie i homogenizacja próbek

Dejonizator

Przygotowanie wody czystej chemicznie

Drobny sprzęt laboratoryjny:

·   wagi laboratoryjne – 2szt.,

·  pH-metr,

·  wytrząsarka laboratoryjna

 
Analizator gazowy EGA60 do pomiaru stężenia CO2 i H2O w glebie 
LCpro T Inteligentny system do pomiaru wymiany gazowej – intensywności fotosyntezy 

Laboratorium nauk o Ziemi, hydrologii i hydrogeologii (L7)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr inż. Beata Jabłońska

Piec muflowy KONTRON VMK-22

Termiczne przekształcanie próbek

Zajęcia w zakresie przedmiotów: Geologia inżynierska, Hydrologia, BHP i ergonomia.

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Wirówka laboratoryjna

Sedymentacja substancji stałej w polu siły odśrodkowej

Suszarka laboratoryjna WTC binder

Suszenie próbek

Stanowisko do wyznaczania porowatości otwartej

Analiza porowatości otwartej

Stanowisko do oznaczania wodoprzepuszczalności – aparat typu ITB-ZW-K2

Wyznaczanie współczynnika filtracji

Piec do regeneracji węgla aktywnego

Regeneracja węgli aktywnych

Drobny sprzęt laboratoryjny:

·  waga laboratoryjna WLC 1/A2/C2

Przygotowanie próbek

Wytrząsarka Vibrofix VF 1 Electronic Janke&Kunkel

Wytrząsanie próbek

Laboratorium analiz spektralnych (L8B)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr hab. Anna Grobelak

 

Spektrometr ICP-OES o wzbudzeniu plazmowym z systemem optycznym SPECTRO ARCOS

 

Analiza elementarna (skład pierwiastkowy) próbek po mineralizacji w zakresie kilku ppb do 50 ppm

Zajęcia w zakresie przedmiotów: Chemia ogólna, Chemia analityczna, Bioremediacja gruntów, Ekotoksykologia, Analiza instrumentalna

Laboratorium

toksykologii

(L12)

ul. Brzeźnicka 60a

 

Opiekun –

dr hab. Anna Grobelak

 

Komora do hodowli mikroorganizmów beztlenowych Bactron ShellLab

Procesy hodowli mikroorganizmów beztlenowych

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Liofilizator

Do prowadzenia procesu liofilizacji

Młynek kriogeniczny Spex Sample Prep

Proces przygotowywania próbek- mielenie

Suszarki laboratoryjne:

SUP, Pol-Eko,

Suszenie

Inkubatory standardowe (Incucell) i z wytrząsaniem: (BMT),

Hodowla materiału biologicznego

Łaźnia wodna z wytrząsaniem ( Julaba SW22)

Do wygrzewania materiałów i próbek laboratoryjnych w kąpieli wodnej

Mikroskop Olympus bx41 z kamerą mikroskopową AxioCamERc5s Zeiss, mikroskop stereoskopowy (binokular) MOTIC

Analizy mikroskopowe ilościowe i jakościowe mikroorganizmów wodnych i glebowych oraz tkanek roślinnych

Drobny sprzęt laboratoryjny:

· waga laboratoryjna Radwag WLC

·         pHmetr

pipety automatyczne

Przygotowanie próbek

Laserowy analizator wielkości cząstek Analysette 22 NeXT Nano 

Laboratorium biologii środowiskowej

(L14 i L14A)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr hab inż. Ewa Stańczyk-Mazanek

Mikroskop Iscope z kamerą mikroskopową Adapter Microscope CMEX DC 1355 F059

Analizy mikroskopowe ilościowe i jakościowe mikroorganizmów wodnych i glebowych oraz tkanek roślinnych

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Łaźnia wodna typ LW (SWL)

Do wygrzewania materiałów i próbek laboratoryjnych w kąpieli wodnej

Inkubator Incucell BMT

Hodowla materiału biologicznego

Autoklaw (wersja mała) na 2 butelki sterylizacyjne. Classic Prestige Medical

Sterylizacja pożywek oraz materiałów badawczych

Drobny sprzęt laboratoryjny:

· waga laboratoryjna Radwag WPS 210/C/1 Max 210g, d=0,001g,

· waga  Radwag WPT 246 Max 24kg, d=0,5g

Przygotowanie próbek

Inkubator

Hodowla materiału biologicznego

Sterylizator parowy

Sterylizacja z wykorzystaniem pary wodnej

Laboratorium analiz granulometrycz-nych i derywatograficz-nych

(L16)

ul. Brzeźnicka 60a

 

Opiekun –

dr inż. hab. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz

Analizator laserowy

LAU-10

Cieczowa analiza ziarnowa próbek w zakresie 0-200 µm

W laboratorium prowadzone są badania
w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Suszarka laboratoryjna

SLN 32STD

Suszenie próbek

Wytrząsarka IKA KS/260 basic

Wytrząsanie próbek

Zestaw sit do analizy granulometrycznej wraz z wytrząsarką

Analiza ziarnowa próbek

Drobny sprzęt laboratoryjny:

· waga laboratoryjna

PS 360.R2, zakres ważenia 360g

Przygotowanie próbek

Miernik multiparametrowy HI 9828 HANNA INSTRUMENTS

Oznaczanie pH,  TDS, EC

Zestaw kolumn lizymetrycznychAnaliza usuwania zanieczyszczeń w warunkach dynamicznych

Pracownia fitoremediacji

(L20)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr inż. Krzysztof Fijałkowski

Wielkogabarytowa komora fitotronowa

Prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem roślin

Zajęcia w zakresie przedmiotów:

Techniki molekularne, Enzymologia, Biotechnologia grzybów.

Mikroskop

Analizy mikroskopowe materiału biologicznego

Inkubator mikrobiologiczny

Inkubacja materiału biologicznego w warunkach kontrolowanej temperatury

Stacja do demineralizacji wody

Otrzymywanie wody czystej chemicznie

Kuchenka mikrofalowa

Przygotowywanie/rozgrzewanie podłoży mikrobiologicznych

Inkubator z chłodzeniem

Inkubacja w zakresie temperatur od 5stC

Autoklaw laboratoryjny

Sterylizacja szkła, podłoży hodowlanych, narzędzi laboratoryjnych

Suszarka laboratoryjna

Suszenie szkła oraz przygotowywanie materiałów do analiz

Analizator do pomiaru toksyczności ostrej Microtox M500Analiza toksyczności

Pracownia biologii molekularnej i chromatografii

(D22)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr inż. Krzysztof Fijałkowski

 

System do analiz PCR w czasie rzeczywistym (analiza materiału genetycznego)

Analiza materiału genetycznego w próbkach środowiskowych

Zajęcia w zakresie przedmiotów:

Techniki molekularne, Enzymologia, Biotechnologia grzybów

Zestaw oprzyrządowania do przygotowania próbek do analiz (komora laminarna)

Praca z materiałem biologicznym w warunkach sterylnych

Autoklaw laboratoryjny

Sterylizacja szkła, podłoży hodowlanych

System chromatografii gazowej z detekcją masową MS

Analiza ilościowa i jakościowa wyższych kwasów tłuszczowych (zakres C: 8-C22 - z podziałem na 9 kwasów: C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C16:0, C18:1, C18:0, C20:0, C22:0) z różnych matryc środowiskowych: osady ściekowe, gleby, odpady

System do analiz PCR w czasie rzeczywistym (analiza materiału genetycznego)

Salmonella spp./ Escherichia coli – wykrywanie obecności przy wykorzystaniu techniki PCR

System chromatografii gazowej z detektorem FID

Analiza ilościowa sumarycznej zawartości benzyn i olejów w glebie

Zamrażarka do temp -80stC

Przechowywanie materiału biologicznego (głównie materiału genetycznego)

Wirówka laboratoryjna na falkony 15ml, 50ml i eppendorfy 0,3ml i 1,5ml

Wirowanie do 11-15 tyś obrotów w zależności od założonego rotora

Łaźnia ultradźwiękowa

Przygotowywanie próbek do analiz chromatograficznych

Drobny sprzęt laboratoryjny:

· waga laboratoryjna z dokładnością do 0,0001 g –wyposażona w stół antywibracyjny

Ważenie próbek

Pracownia analiz rentgenograficz-nych

(L21)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr inż. hab. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz

Dyfraktometr rentgenowski A8 ADVANCE

Fazowa analiza jakościowa i półilościowa próbek stałych

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Analizator powierzchni właściwej i porowatości ASAP 2020 Plus

Analiza powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mikro i makro porów ciał stałych. Analiza sorpcji fizycznej i chemicznej.

Laboratorium biotechnologii ścieków i odpadów

 (L22)

ul. Brzeźnicka 60a

Opiekun –

dr hab. inż. Anna

Grosser

5 Reaktorów CSTR

 

Stabilizacja osadów ściekowych oraz innych odpadów organicznych

w procesach beztlenowych

Zajęcia w zakresie przedmiotów:

Biotechnologiczne otrzymywanie nośników energii,

Innowacyjne technologie bioenergetyczne,

Innowacyjne technologie oczyszczania środowiska,

Technologie wybranych odpadów,

Mikroorganizmy w procesach inżynieryjnych,

Bioreaktory,

Biotechnologia ścieków

Biotechnologia odpadów, Separacja i oczyszczanie bioproduktów.

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Analizatory biogazu

 

Określenie składu biogazu (metan, dwutlenku węgla, tlenu, azotu amonowego, siarkowodoru)

Bioreaktory do kompostownia

 

Stabilizacji osadów ściekowych oraz innych odpadów organicznych

w procesach tlenowych

Reaktor fotokatalityczny

 

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, odcieków

2 zestawy OxiTop® Control AN6 firmy WTW

 

Określenie potencjału produkcji biogazu

Ozonator

Dezynfekcja, sterylizacja jak i oczyszczanie wody, ścieków i powietrza

LABSCALETM TFF System firmy MILLIPORE

Usuwanie wybranych zanieczyszczeń z roztworów ciekłych przy zastosowaniu ultrafiltracji

Piec muflowy firmy CZYLOK FCF 12SHM

Termiczne przekształcanie próbek

Cieplarka laboratoryjna CL firmy POL-EKO

Hodowla materiału

Suszarka laboratoryjna typu SML firmy Zalmed

Suszenie próbek

Suszarka laboratoryjna SLW 115 STD firmy

POL-EKO

Suszenie próbek

Układ oczyszczania ścieków w sakli półtechnicznej wraz ze stacją odwadniania osadów DRAIMAD typ 02BM z wyposażeniem

Oczyszczanie ścieków wraz z odwadnianiem

Mieszalnik B8 Universal

Mieszanie i homogenizacja próbek

Drobny sprzęt laboratoryjny:

·      waga laboratoryjna jednoczujnikowa WPT 30 C2 firmy RADWAG

·      waga precyzyjna WLC 06\B1 firmy RADWAG

·      waga analityczna AS30R2 firmy RADWAG

·      pompa CR8-50A

Przygotowanie próbek

Pracownia Chemii

(D-10)

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr hab Agata Rosińska, prof. PCz

Zestaw do ekstrakcji Solid phase extraction (SPE)

 

Analiza i optymalizacja oznaczania THM, PCB i WWA w wodach, osadach ściekowych, osadach dennych oraz glebach,

Przygotowanie prób wód, osadów i gleb do oznaczenia zawartości THM, PCB i WWA;

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Chemia;

·  Chemia Środowiska

·  Podstawy Chemii Nieorganicznej

·    Analiza Instrumentalna

Warsztaty promocyjne dla dzieci i młodzieży

pH-metry

Konduktometry

Waga

Spektrofotometr VIS

Suszarka laboratoryjna

Mieszadła magnetyczne

Pracownia Chemii

(D-11)

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr Beata Karwowska

pH-metry

Analiza i optymalizacja procesu chemicznej ekstrakcji metali z osadów ściekowych, osadów dennych oraz gleb, pod względem czasu prowadzenia procesu, doboru rodzaju i stężenia ekstahenta, warunków temperatury i pH procesu;

Analiza form chemicznych, mobilnych i niemobilnych oraz biodostęnych metali ciężkich występujących w osadach ściekowych i glebach;

Przygotowanie prób osadów i gleb do oznaczenia zawartości metali ciężkich;

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Chemia

·  Chemia Środowiska

·  Podstawy Chemii Nieorganicznej

·  Analiza Instrumentalna

Warsztaty promocyjne dla dzieci i młodzieży

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Tlenomierz

Konduktometr

Waga analityczna

Wirówka

Spektrofotometr VIS

Mieszadła magnetyczne

Pracownia Metod Instrumentalnych w Inżynierii Środowiska

(A-15)

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr inż. Elżbieta Sperczyńska

 

pH-metr

Analiza podstawowych parametrów prób, takich jak ChZT, BZT5, utlenialności, zawartość fosforanów i związków azotu, żelaza, tlenu rozpuszczonego, chlorków, siarczanów

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·     Analiza Instrumentalna;

·  Metody instrumentalne w chemii środowiska

Warsztaty promocyjne dla dzieci i młodzieży

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie realizacji prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Tlenomierz

Konduktometr

Waga analityczna

Destylator D-10

Waga analityczna

Waga techniczna
Łaźnia wodna
Spektrofotometr VIS, spektrofotometr UV-VIS
Mętnościomierz
Stanowisko do badania koagulacji/flokulacji 4 stanowiskowy
Koagulator 6 stanowiskowy
Stanowisko do sedymentacji

Pracownia Chromatografii Gazowej

(D-13)

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr hab Agata Rosińska, prof. PCz

Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC-MS MD800/GC8000 firmy Fisons

Analiza jakościowo-ilościowa mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych:

-16 policyklicznych węglowodorów aromatycznych zdefiniowanych przez EPA

-9 polichlorowanych bifenyli

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Analiza Instrumentalna

·  Metody instrumentalne w chemii środowiska

Chromatograf gazowy GC z detektorem cieplno-przewodnościowym TCD 6890N oraz detektorem wychwytu elektronowego ECD 6890N firmy Agilent Technologies

Analiza jakościowo-ilościową gazów fermentacyjnych: metan, dwutlenek węgla, tlen, wodór;

Analiza jakościowo-ilościową trihalogenometanów w wodach: trichlorometan, bromodichlorometan,  dibromochlorometan, tribromometan;

Pracownia Analizy Instrumentalnej

(A-27)

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr Beata Karwowska. dr inż. Elżbieta Sperczyńska

 

Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS novAA 400 firmy Analytik Jena z kuwetą grafitową i autosamplerem oraz generatorem wodorków

Analiza jakościowo-ilościową metali w próbkach środowiskowych (cynk, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, sód, potas ).

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Analiza Instrumentalna

·  Metody instrumentalne w chemii środowiska

·  Innowacyjne metody uzdatniania wody

analizator węgla VARIOTOC selekt firmy Elementar Analysesysteme

Analiza ilościowa zawartości węgla nieorganicznego (TNC), organicznego (TOC) i całkowitego (TC) oraz zawartości azotu w roztworach  ciekłych i stałych próbek  środowiskowych

Mineralizator mikrofalowy ETHOS Easy firmy Milestone

Mineralizacja prób osadów gleb, wody, ścieków

Pracownia Technologii Wody

L75

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz

 

Zestaw sit z wstrząsarką do analizy sitowej

Analiza i optymalizacja procesu koagulacji, wspomaganie i dobór rodzaju i dawki koagulanta.

Badanie powstawania THM w procesie oczyszczania wody

Wykorzystanie procesu ozonowania w technologii wody i ścieków.

Specjacja metali w osadach.

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Technologia wody

·  Innowacyjne metody uzdatniania wody

·    Procesy hybrydowe w oczyszczaniu wody i ścieków

pH-metr

Tlenomierz

Konduktometr

Waga analityczna

Waga techniczna

Łaźnia wodna

Spektrofotometr VIS, spektrofotometr UV-VIS

Mętnościomierze

Mieszadła magnetyczne

Stanowisko do badania koagulacji/flokulacji 4 stanowiskowy

Koagulator 6 stanowiskowy

Stanowisko do sedymentacji

Suszarka

Piec

Wirówka

Pracownie technologiczne i dyplomowe

L40

ul. Dąbrowskiego 73

Opiekun – (40A, 40, E 40G, 40H) dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz,

dr inż. Beata Bień

 

pH-metr

Analiza i optymalizacja procesu odwadniania osadów ściekowych.

Wykorzystanie procesu ozonowania w technologii wody i ścieków.

Przygotowanie prób do analiz.

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

·  Innowacyjne metody uzdatniania wody

·    Procesy hybrydowe w oczyszczaniu wody i ścieków

·    Innowacyjne metody oczyszczania ścieków

Tlenomierz

Konduktometr

Waga

Cieplarka

Mikroprocesorowy dezintegrator ultradźwiękowy dużej mocy z automatycznym strojeniem:

Sonics VC750 o częstotliwości 20 kHz

Urządzenie do pomiaru CSK (czasu ssania kapilarnego)

Łaźnia wodna

Suszarka

Urządzenie termostatyczne ze stanowiskami do prowadzenia procesu fermentacji; bioreaktory 2 L z mieszadłami magnetycznymi

Piec

Wirówka

Stanowisko do ozonowania wody/ścieków z generatorem tlenu

Stanowisko do utleniania nisko i średniociśnieniową lampą UV