Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi studia doktoranckie tj. studia trzeciego stopnia w formie stacjonarnej. Kształcenie odbywa się w dziedzinie nauki techniczne i dyscyplinie inżynieria środowiska. Studia trwają cztery lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o dodatkowy rok lub dwa. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Doktorant nie ponosi kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są bezpłatne.

Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września. Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który wspiera go w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

  • realizowanie programu studiów
  • prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu
  • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Bezpośrednim przełożonym doktoranta jest dyrektor instytutu lub kierownik katedry, w której doktorant realizuje pracę naukowo-badawczą i doktorską.

Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają kierownikowi studiów.

Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska funkcję tę pełni dr hab. inż. Lidia Dąbrowska prof. PCz. - tel. 34 32 50 496.

Kierownik studiów przyjmuje doktorantów w poniedziałki i środy w godz.14-15 oraz we wtorki w godz. 12-13 w pokoju 237 - KCTWIŚ - ul. Dąbrowskiego 73.

Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje prorektor upoważniony przez rektora.

Biuro studiów doktoranckich mieści się w pokoju 102 przy ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 32 50 460
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci są przyjmowani w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 10:00-12:00.