Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi studia doktoranckie tj. studia III stopnia w formie stacjonarnej. Studia trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o dodatkowy rok lub dwa. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Doktorant nie ponosi kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są bezpłatne.

Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września. Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który wspiera go w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

  • realizowanie programu studiów
  • prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu
  • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Bezpośrednim przełożonym doktoranta jest kierownik katedry, w której doktorant realizuje pracę doktorską.

Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają kierownikowi studiów. Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska funkcję tę pełni dr hab. inż. Lidia Dąbrowska prof. PCz.

Kierownik studiów przyjmuje doktorantów we wtorki i czwartki w godz. 9:15-10:15  w pokoju 237 - ul. Dąbrowskiego 73. Konsultacje w innych terminach wymagają wcześniejszego uzgodnienia - tel. 34 32 50 496 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje prorektor upoważniony przez rektora.

 

Dziekanat studiów III stopnia mieści się w pok. 105 przy ul. Dąbrowskiego 73 - tel. 34 32 50 463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci są przyjmowani we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-10:00. W wyjątkowych sytuacjach doktorant może być przyjęty w innym terminie, konieczne jest jednak jego wcześniejsze uzgodnienie.