Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych została utworzona w dniu 1.09.2020 poprzez podział Katedry Inżynierii Środowiska

Zrzut ekranu 2021-01-12 o 14.33.56.png

Katedra Inżynierii Środowiska utworzona została w dniu 1.09.2019  z połączenia Instytutu Inżynierii Środowiska i Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków. Niemniej tradycje dydaktyczne i naukowe w zakresie kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Częstochowskiej sięgają lat siedemdziesiątych XX w. W dniu 9 czerwca 1975 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzył w Politechnice Częstochowskiej Instytutu Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami studiów: budownictwo oraz inżynieria środowiska. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 1975/76  na kierunku inżynieria środowiska, a pracownikami byli: prof. dr hab. inż. Jan Paluch, doc. dr inż. Sławomir Wilk, dr inż. Andrzej Kotowski dr inż. Janusz Wilczyński, dr hab. inż. Tadeusz Piecuch. Zajęcia dydaktyczne prowadzili również specjaliści z wielu zakładów przemysłowych np. Miasto projektu (dr  inż. Wiesław Trzeciak), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki (mgr inż. Ryszard Popiołek), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (mgr inż. Jerzy Gruca), Spółki Wodnej „WARTA” (dr inż. Maria Wielecka). 

Historia Instytutu Inżynierii Środowiska zaczyna się od powołania w roku 1984 Instytutu Inżynierii Sanitarnej z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 71. Zarządzeniem nr 2 MEN z dnia 21 stycznia 1997 roku z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wydzielono Wydział Budownictwa oraz Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę podstawową.

W sierpniu Instytut został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Na podstawie zarządzenia MEN z 12 lutego 1992 roku Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Instytutu Inżynierii Sanitarnej 

(1984-87)

Instytut Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska 

(1987-92)

 

Instytut Inżynierii Środowiska 

(1993-97)

Dyrektor

doc. dr hab. inż. T. Piecuch

Dyrektor

doc. dr hab. inż. 

A. Szczepański

Dyrektor

dr hab. inż. J. Bień, prof. PCz.

z-ca ds. dydaktyki

dr inż. 

J. Wilczyński

z-ca  ds. dydaktyki

dr inż. J. Wilczyński

z-ca ds. nauki

dr hab. inż. W. Sułkowski, prof. PCz.

-

-

-

-

z-ca ds. dydaktyk

dr M. Wójcik-Szwedzińska

 

Zrzut ekranu 2021-01-12 o 14.34.44.png

W 1997 r. Instytut Inżynierii Środowiska  został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska,  którego trzonem pozostał Instytut Inżynierii Środowiska. W 1997 roku Instytut Inżynierii Środowiska składał się z 4 zakładów: Zakładu  Urządzeń Sanitarnych, Zakładu Technologii Ścieków i Chemii Środowiska, Zakładu Utylizacji Odpadów i Ochrony Gleby oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W roku 2019 przed przekształceniem w katedrę składał się z 6 zakładów: Technologii i Urządzeń do Oczyszczania Ścieków, Biologii i Biotechnologii, Ochrony Powierzchni Ziemi, Wodociągów i Kanalizacji, Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Urządzeń do Uzdatniania i Odnowy Wody. Od początku istnienia Instytutu Inżynierii Środowiska do roku 2018 Dyrektorem Instytuty był prof. dr hab. inż. January Bień.  Zastępcami Dyrektora Instytutu byli:  Z-ca Dyrektora ds. Nauczania – Dorota Nowak (1998-2016) Jolanta Sobik-Szołtysek (2016-2019), z-ca Dyrektora ds. Nauki - Maria Wójcik-Szwedzińska (1999–2002), Lidia Wolny (2005-2016), Katarzyna Wystalska (2016-2019). W latach 2018-2019 Dyrektorem Instytutu był Maciej Mrowiec. 

Pod koniec 1990 roku, ze względu na kapitalny remont segmentu budynku zajmowanego przez Instytut, nastąpiło przeniesienie pracowników i laboratoriów, określane jako tymczasowe, do adoptowanych pomieszczeń biurowych w budynku pokoszarowym przy ul. Dąbrowskiego 69, a w latach 2000/2001 Instytutu Inżynierii Środowiska zajął  wyremontowany budynek przy ul. Brzeźnickiej 60a. 

Drugim członem nowo powstałej Katedry Inżynierii Środowiska był Zakład Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska. Początki tego zakładu sięgają 1978 r., w którym został utworzony Zakład Technologii Ścieków i Utylizacji Odpadów na ówczesnym Wydziale Inżynierii Lądowej. Pierwszym kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Tadeusz Piecuch (1978-1987), a następnie dr hab. inż. Jacek Łączny (1987-1993), dr hab. inż. Wiesław Sułkowski (1993-1996). Po utworzeniu Instytutu Inżynierii Środowiska, Zakład został przemianowany na Zakład Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska (kierownik  prof. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk w latach 1996-2001). W 2001 r. dotychczasowy Zakład został przekształcony w Katedrę Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska. Pierwszym kierownikiem Katedry została dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk (2001-2014). Na stanowiska zastępców kierownika zostali powołani: dr inż. Lidia Dąbrowska (ds. dydaktyki) i dr Szymon Hoffman (ds. nauki). Następnie, kierownikiem katedry została dr hab. inż. Lidia Dąbrowska (2014-2019), a zastępcą dr inż. Elżbieta Sperczyńska.

Wydarzenie

Data

Historia w datach

Powołanie Instytutu Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami: budownictwo i inżynieria środowiska

1975

Powstanie  Instytutu Inżynierii Sanitarnej funkcjonującego w ramach Wydziału Budownictwa  z dyrektorem Instytutu doc. dr hab. inż. Tadeuszem Piecuchem

1984

Zmiana nazwy Instytutu Inżynierii Lądowej na Instytut Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska z dyrektorem Instytutu doc. dr hab. inż. Andrzejem Szczepańskim

1986-1990

Likwidacja Instytutu w związku z odejściem z uczelni kierownika prof. dr hab. inż. Andrzeja Szczepańskiego. 

1992

Reaktywowanie  Instytutu  z jednoczesnym przemianowaniem jego nazwy na Instytut Inżynierii Środowiska z dyrektorem dr hab. inż. Januarym Bieniem, prof. PCz

1993

Powstanie Instytutu Inżynierii Środowiska na prawach wydziału 

1997

Przekształcenie Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska w Instytut Inżynierii Środowiska

1997

Zorganizowanie pierwszej konferencji z cyklu „Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle”         

1998

Utworzenie czasopisma naukowego „Inżynieria i Ochrona Środowiska”     

1998

Obrona pierwszego doktoratu na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska      

1999

Oddanie nowego, nowoczesnego budynku o charakterze naukowo-dydaktycznego przy ul. Brzeźnickiej 60a           

2000-2001

Przekształcenie Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska w Katedrę pod kierownictwem dr hab. inż. Marty Janosz-Rajczyk prof. PCz. 

2001

W związku z odejściem na emeryturę prof. dr hab. inż. Marii Janosz Rajczyk powołanie na kierownika  Katedry Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska  dr hab. inż. Lidię Dąbrowską prof. PCz.

2014

W związku z odejściem na emeryturę prof. dr hab. inż. Januarego Bienia powołanie na kierownika  Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Macieja Mrowca prof. PCz.

2018

Przekształcenie Instytutu Inżynierii Środowiska w Katedrę Inżynierii Środowiska i powołanie na jej kierownika prof. dr hab. inż. Ewę Neczaj

2019

Utworzenie Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych poprzez podział Katedrę Inżynierii Środowiska i powołanie na jej kierownika  dr hab. inż. Mariusza Kowalczyka prof. PCz.

2020

Zrzut ekranu 2021-01-12 o 14.36.01.png