Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej i jesiennej
dla studiów stacjonarnych w roku akadem. 2020/2021

Sesja egzaminacyjna: 14.06.2021 – 30.06.2021
Jesienna sesja egzaminacyjna: 01.09.2021 - 17.09.2021

Forma egzaminu: np. wideokonferencja, test, quiz, zadanie, praca pisemna, inna forma dostępna na platformie e-learningowej PCz

kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Sem.

Przedmiot

Prowadzący

I termin

II termin

Forma

Studia pierwszego stopnia

II

Chemia

prof. Agata Rosińska

14.06.2021
godz. 09.00

18.06.2021
godz. 09.00

online BBB

IV

Sieci kanalizacyjne

prof. Ewa Ociepa

22.06.2021
godz. 09.00

30.06.2021
godz. 09.00

test

Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

prof. Robert Sekret

14.06.2021
godz. 09.00

21.06.2021
godz. 09.00

test

VI

Urządzenia do oczyszczania ścieków

prof. Lidia Wolny

16.06.2021
godz. 09.00

21.06.2021
godz. 09.00

zadanie

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

prof. Jolanta Sobik-Szołtysek

15.06.2021

22.06.2021

test

Studia drugiego stopnia

I

Indywidualne systemy ujmowania wód i oczyszczania ścieków

prof. Lidia Wolny

17.06.2021
godz. 09.00

21.06.2021
godz. 11.00

zadanie

kierunek: ENERGETYKA

Sem.

Przedmiot

Prowadzący

I termin

II termin

Forma

Studia pierwszego stopnia

II

Wymiana ciepła i masy

prof. Tomasz Czakiert

18.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

25.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

zadanie

Termodynamika techniczna I

prof. Zbigniew Bis

16.06.2021
godz. 10.00

23.06.2021
godz. 10.00

zadanie
praca pisemna

IV

Mechanika płynów II

prof. Paweł Mirek

18.06.2021
godz. 10.00

25.06.2021
godz. 10.00

test

Siłownie cieplne

prof. Artur Błaszczuk

15.06.2021
godz. 10.00

22.06.2021
godz. 10.00

praca pisemna
zadanie

VI

Sieci inteligentne

dr hab. Tomasz Szczegielniak

15.06.2021
godz. 10.00

22.06.2021
godz. 10.00

zadanie

Wymienniki i rekuperatory ciepła

prof. Artur Błaszczuk

22.06.2021
godz. 12.00

30.06.2021
godz. 10.00

praca pisemna
zadanie

Studia drugiego stopnia

I

Sposoby ograniczania niskiej emisji

dr Aleksandra Ściubidło

14.06.2021
godz. 09.00

07.09.2021
godz. 09.00

praca pisemna
zadanie

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

dr inż. A. Kwarciak-Kozłowska

17.06.2021
godz. 09.00

24.06.2021
godz. 09.00

test

kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Sem.

Przedmiot

Prowadzący

I termin

II termin

Forma

Studia pierwszego stopnia

II

Mikrobiologia środowiska

dr Dorota Nowak

16.06.2021
godz. 10.00

23.06.2021
godz. 10.00

stacjonarnie

IV

Biochemia II

dr Magdalena Madeła

15.06.2021
godz. 09.00

22.06.2021
godz. 09.00

test

Procesy jednostkowe w biotechnologii

prof. Tomasz Kamizela

14.06.2021
godz. 10.00 - 12.00

21.06.2021
godz. 10.00 - 12.00

test

VI

Biomateriały

dr Małgorzata Worwąg

16.06.2020
godz. 10.00

23.06.2021
godz. 10.00

test

Studia drugiego stopnia

I

Separacja i oczyszczanie bioproduktów

prof. Katarzyna Wystalska

22.06.2021
godz. 10.00 - 11.00

29.06.2021
godz. 10.00 - 11.00

test

Biotechnologia roślin użytkowych

dr Krzysztof Fijałkowski

14.06.2021
godz. 08.00 - 10.00

18.06.2021
godz. 08.00 - 10.00

test

kierunek: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Sem.

Przedmiot

Prowadzący

I termin

II termin

Forma

Studia pierwszego stopnia

II

Źródła zanieczyszczenia środowiska

dr Beata Bień

17.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

24.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

online BBB

Zarządzanie

dr Agata Kielesińska

16.06.2021
godz. 10.00 - 11.00

30.06.2021
godz. 10.00 - 11.00

test

Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej i jesiennej
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2020/2021

Sesja egzaminacyjna: 14.06.2021 – 30.06.2021
Jesienna sesja egzaminacyjna: 01.09.2021 - 17.09.2021

Forma egzaminu: np. wideokonferencja, test, quiz, zadanie, praca pisemna, inna forma dostępna na platformie e-learningowej PCz

kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Sem.

Przedmiot

ProwadzącyI terminII terminForma

Studia pierwszego stopnia

II

Chemia

prof. Agata Rosińska

19.06.2021
godz. 09.00

04.09.2021
godz. 09.00

test

IV

Technologia wody

Prof. Lidia Dąbrowska

26.06.2021
godz. 09.00

04.09.2021
godz. 09.00

stacjonarnie

Sieci wodociągowe

dr Urszula Kępa

27.06.2021
godz. 10.00

12.09.2021
godz. 10.00

test

VI

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Prof. Longina Stępniak

19.06.2021
godz.12.00

26.06.2021
godz.12.00

test

Wentylacja i klimatyzacja

dr Agnieszka Jachura

19.06.2021
godz.10.00

28.06.2020
godz. 16.00

test

Studia drugiego stopnia

II

Składowanie odpadów i oddziaływanie na środowisko

dr Ewa Siedlecka

19.06.2021
godz. 11.00

06.09.2021
godz. 17.00

test

Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

prof. Lidia Wolny

19.06.2021
godz. 09.00

4.09.2021
godz. 09.00

zadanie

kierunek: ENERGETYKA

Sem.

Przedmiot

Prowadzący

I termin

II termin

Forma

Studia pierwszego stopnia

II

Wymiana ciepła i masy

prof. Tomasz Czakiert

19.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

26.06.2021
godz. 11.00 - 12.00

zadanie

Termodynamika techniczna I

dr Robert Zarzycki

20.06.2021
godz.12.15 - 13.45

27.06.2021
godz.12.15 - 13.45

zadanie
praca pisemna

IV

Mechanika płynów II

prof. Paweł Mirek

19.06.2021
godz.10.00

27.09.2021
godz.10.00

test

Siłownie cieplne

dr hab. Rafał Rajczyk

20.06.2021
godz. 15.00

28.06.2021
godz. 16.00

test

VI

Sieci inteligentne

dr hab. Tomasz Szczegielniak

19.06.2021
godz. 10.00

26.06.2021
godz. 10.00

zadanie

Wymienniki i rekuperatory ciepła

prof. Artur Błaszczuk

20.06.2021
godz. 08.00

27.06.2021
godz. 10.00

zadanie
praca pisemna

Studia drugiego stopnia

II

Technologie przetwarzania odpadów

dr Krzysztof Rećko

19.06.2021
godz. 10.00

26.06.2021
godz. 10.00

test

Energetyczne wykorzystanie ciepła odpadowego

dr Robert Zarzycki

20.06.2021
godz. 09.00 - 10.30

27.06.2021
godz. 09.00 - 10.30

zadanie
praca pisemna

Do pobrania:
Harmonogram sesji letniej i jesiennej 2020/2021