e-learning picture

Pierwsza próba obsługi przez Internet przebiegu całego toku studiów, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, została podjęta na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska w roku akademicki 2006/2007. Pomysłodawcą wprowadzenia „wirtualnego dziekanatu” na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska był ówczesny Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.

Stworzony został wówczas „wirtualny dziekanat” usprawniający obieg protokołów zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów. Obecnie Wydział Infrastruktury i Środowiska ma w swojej ofercie kształcenia przygotowane E-kursy z następujących przedmiotów:

  • Bioremediacja Gruntów;
  • Chemia;
  • Ekologia;
  • Informatyczne Podstawy Projektowania;
  • Mechanika Płynów;
  • Meteorologia i Klimatologia;
  • Procesy Jednostkowe w Ochronie Środowiska;
  • Przemysłowa Energia Odpadowa;
  • Racjonalna Gospodarka Energią;
  • Techniki Pomiarowe i Analiza Sygnałów;Technologia Odpadów Stałych i Osadów Ściekowych.

 

Wszystkie E-kursy są dostępne na platformie e-learningowej DELTA