Chcesz uczyć się w super laboratoriach i ze świetną kadrą?

Brać udział w działaniach i rozwoju pasji w kołach naukowych?

Studiuj na WIiŚ

 

IMG 9297

 IMG 9299IMG 9300 
 IMG 9301IMG 9303 

 

 

 

ZAPRASZAMY do studiowania na Wydziale Infrastruktury i Środowiska

bo...

to dobre Środowisko do studiowania

Dabrowska okladka 2021

Monografia: Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych 

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikcją naukowo-dydaktyczną pracowników naszej Katedry, która będzie dostępna lada dzień.

Monografia "Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych" dotyczy oczyszczania wody powierzchniowej, a przede wszystkim usuwania naturalnej materii organicznej, jonów metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W kolejnych rozdziałach  omówiono podstawy teoretyczne procesów jednostkowych, takich jak: koagulacja, adsorpcja, utlenianie, a także połączenia tych procesów w układy hybrydowe. Ze względu na występowanie w wodach powierzchniowych coraz większej liczby różnych mikrozanieczyszczeń organicznych omówiono także procesy zaawansowanego utleniania. Oprócz informacji teoretycznych autorki w monografii wykorzystały wyniki badań ze swoich wcześniejszych publikacji.


W części badawczej monografii przedstawiono nowe wyniki badań, przeprowadzone w 2020 roku, dotyczące oczyszczania zarówno wody modelowej, jak i powierzchniowej w procesach: ozonowania, naświetlania promieniowaniem UV, koagulacji i adsorpcji, łączone w różne układy hybrydowe. Analiza i wnioski z badań umożliwiły ocenę przydatności poszczególnych układów w usuwaniu  badanych zanieczyszczeń.


Monografia kierowana jest głównie do osób pracujących na stacjach uzdatniania wody, studentów kierunku Inżynieria środowiska oraz wszystkich tych, którym problematyka oczyszczania wody nie jest obca, a szczególnie ważne jest jej przygotowanie do spożycia, gdy źródłem zaopatrzenia jest woda powierzchniowa.

Wraz z wiosną wybuchem zieleni, rozpoczynamy badania.

Tym razem analizujemy ilość węgla jaką asymilują rośliny i gleba - jest to sewkestracja CO2, obecnie bardzo ważna dziedzina nauki znajdująca praktyczne zastosowanie w określaniu przyczyn zmian klimatu i roli terenów zielonych w tym zakresie.

2

3

4

5

 

 

ZAPRASZAMY do współpracy a uczniów do studiowania!

Nowa publikacja naukowo-dydaktyczna!

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem do fitoremediacji autorstwa pracowników naszej Katedry.

Jesteśmy przekonani że zaciekawi ona tak samo studentów jak i nauczycieli akademickich różnych specjalności i kierunków.

 

 ksiazka Zrzut ekranu 2021 06 2 o 18.18.00

 

Książka wydana przez prestiżowe polskie wydawnictwo PWN wypełnia pustkę w tematyce fitoremediacyjnej. Opisano w niej możliwość wykorzystania roślin do usuwania różnych zanieczyszczeń nieorganicznych (jak jony metali i metaloidów) oraz organicznych (np. związki ropopochodne). Czytelnik znajdzie w niej m.in.: źródła, charakterystykę i sposoby migracji zanieczyszczeń obecnych w środowisku gruntowym; charakterystykę poszczególnych procesów pobierania, transportu i metabolizmu zanieczyszczeń na poziomie komórek i tkanek roślinnych, opis poszczególnych technik fitoremediacji; szczegółowy opis roślin zdolnych do akumulacji/rozkładu zanieczyszczeń; opis stosowanych technologii, możliwości wykorzystania roślin transgenicznych, możliwości wykorzystania mikroorganizmów (metagenomów) zdolnych do intensyfikacji procesów; problem wzbogacania gleb zdegradowanych i zanieczyszczonych na których procesy fitoremediacji są prowadzone, modelowanie procesu, projektowanie (wykorzystanie GIS); fitosekwestracja dwutlenku węgla, bilans ekonomiczny i aspekty społeczne, problem zagospodarowania biomasy roślinnej (rośliny energetyczne).

Książka przeznaczona jest m.in. dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, energetyka, rolnictwo i pokrewnych; pracowników dydaktycznych i naukowych zajmujących się problemem zanieczyszczeń i ochrony środowiska glebowego; pracowników samorządów, właścicieli terenów zanieczyszczonych; firm zajmujących się remediacją/rekultywacją/rewitalizacja terenów zniszczonych; ekologów, leśników.

Książka otrzymała pozytywną recenzję Dr hab. inż. Zygmunta Mariusza Gusiatina, prof. UWM - „Zaletą publikacji jest szeroki zakres tematyczny, który nie tylko porządkuje dotychczasową wiedzę, ale również uogólnia ją i popularyzuje. Autorom udało się przedstawić fitoremediację w różnych aspektach jako interdyscyplinarną i złożoną metodę oczyszczania środowiska.".

 

książkę można kupić ze zniżką 25% m.in. tutaj 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Fitoremediacja,830664712,p.html

Z radością informujemy, że nasza Studentka Pani Aleksandra Wypart-Pawul ukończyła w dn. 4.02.2021 studia z wyróżnieniem. Pani Aleksandra  ukończyła studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia uzyskując ocenę końcową 5,0. 

Studentka realizowała pracę dyplomową inżynierską na temat własny: „Zastosowanie technik molekularnych do analizy kleszczy jako wektora i rezerwuaru wybranych patogenów”, której promotorem była pani dr hab. Anna Grobelak, prof. PCz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia, również na naszym Wydziale!

IMG 20210314 153758