W dniu 14.05.2019 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

Stypendium rektora