W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów pośród doktorów Wydziału Infrastruktury i Środowiska, Komisja Wyborcza Doktorantów zgodnie z regulaminem i kalendarzem wyborczym zwołuje zgromadzenie wyborcze doktorantów: dnia 15.01.2019(wtorek) o godzinie 12:00 w sali wykładowej A3,ul. Brzeźnicka 60a( Wydział Infrastruktury i Środowiska)

Komunikat