W dniu 30.11.2018 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pobierania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019.

Decyzje oraz umowy stypendialne należy odebrać osobiście w biurze studiów doktoranckich (pok. 102) w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2018 r. Dokumenty będą wydawane w godz. 10-12. Odbiór dokumentów w innym terminie możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (34 32 50 460).

Doktoranci, którym przyznano świadczenia proszeni są o wypełnienie nw. oświadczenia i złożenie go w biurze studiów doktoranckich podczas odbioru decyzji i umów. Osoba, która otrzymała 2 świadczenia przygotowuje oświadczenie w 1 egzemplarzu.

Stypendium doktoranckie
Stypendium projakościowe 
Oświadczenie