W dniu 16.11.2018 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym 2018/2019. Termin odbioru decyzji zostanie podany w najbliższym czasie.

Stypendium rektora