Kolegium Redakcyjne czasopisma Inżynieria i Ochrona Środowiska zaprasza do publikacji artykułów. Artykuły w języku polskim przesłane do redakcji do 15.11.2018 r. będą przetłumaczone na język angielski bezpłatnie. Szczegółowe informacje: dr hab. inż. Joanna Lach, prof. PCz.