Kolegium Redakcyjne czasopisma Inżynieria i Ochrona Środowiska zaprasza do publikacji artykułów. Artykuły w języku polskim przesłane do redakcji do 15.11.2018 r. będą przetłumaczone na język angielski bezpłatnie. Szczegółowe informacje: dr hab. inż. Joanna Lach, prof. PCz.

Zarządzenie Rektora

W dniu 2 października seminarium doktoranckie z prof. dr inż. Małgorzatą Kacprzak odbędzie się wyjątkowo w sali A8. Kolejne zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem w sali seminaryjnej.

Udostępniono plan zajęć na semestr zimowy 2018/2019 pobierz

Wydział Infrastruktury i Środowiska otrzymał środki na badania statutowe BS/MN. Zgodnie z Regulaminem doktoranci powinni składać wnioski w jednostkach, w których realizują swoje badania.

Regulamin Załącznik