W dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:00 w sali A-3 na ul. Brzeźnickiej 60a odbędzie się zgromadzenie wyborcze doktorantów. 
Zgodnie z poleceniem Kierownika studiów doktoranckich - obecność doktorantów obowiązkowa. 

Komunikat nr1/06/2019

W dniu 14.05.2019 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

Stypendium rektora

Three  Minute Thesis

Plan zajęć 2018-2019 lato

W dniu 15.01.2019 r. od godziny 12:00 do 14:00 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory z grupy doktorantów do Wydziałowej Rady Doktorantów (początek o godz. 12:00 w sali A3 na ul. Brzeźnickiej).  Kierownik studiów doktoranckich prosi wszystkich doktorantów o udział w zgromadzeniu wyborczym.

Zgoda Rektora