W dniu 21.01.2020 r. od godziny 10:00 do 12:00 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory z grupy doktorantów do Wydziałowej Rady Doktorantów 

Zgoda Rektora

Komunikat

Komunikat

W dniu 27.11.2019 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listę doktorantów zakwalifikowanych do pobierania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020.

Stypendium rektora 2019/2020

W dniu 20.11.2019 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział decyzje i umowy w sprawie stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej. Listy z wynikami poniżej. Doktoranci wnoszący o ww. świadczenia na rok 2019/2020 proszeni są o odbiór dokumentów i podpisanie umów w terminie do 26.11.2019 r. Konieczne jest osobiste stawiennictwo w biurze studiów doktoranckich. Osoby, które uzyskały stypendium doktoranckie proszone są o złożenie uzupełnionego oświadczenia - formularz poniżej.

Stypendium doktoranckie 2019-2020  
Stypendium projakościowe 2019-2020  
Oświadczenie  

Plan zajęć 2019-2020 zima