puzzle

W dniu 16.11.2017 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym 2017/2018. Termin odbioru decyzji zostanie podany w najbliższym czasie.
plik pdf do pobrania

Doktoranci I roku proszeni są o odbiór indeksów. Dokument należy odebrać osobiście w biurze studiów doktoranckich (pok. 102, ul. Dąbrowskiego 73) w godzinach przyjęć (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10-12).

W dniu 14.11.2017 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pobierania stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018. Termin odbioru decyzji i umów stypendialnych zostanie podany przez Dział Nauki w najbliższym czasie. Doktoranci, którym przyznano świadczenia proszeni są o wypełnienie nw. oświadczeń i złożenie ich w Dziale Nauki podczas odbioru decyzji. Osoba, która otrzymała 2 świadczenia przygotowuje oświadczenia w 1 egzemplarzu.

Stypendium doktoranckie - decyzje pozytywne   - pobierz
Stypendium doktoranckie - decyzje negatywne    - pobierz
Stypendium projakościowe - decyzje pozytywne   - pobierz
Stypendium projakościowe - decyzje negatywne   - pobierz
Oświadczenia   - pobierz

Platforma Otwartej Nauki działająca w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim oraz projekt OpenAIRE 2020 zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM). Warsztaty odbędą się w 3 terminach do wyboru: 30 listopada, 1 grudnia i 7 grudnia 2017 r. w godzinach 9:30-14:00 w siedzibie ICM UW w Warszawie (ul. Pawińskiego 5A). Program warsztatów i rejestracja na stronie Platformy Otwartej Nauki: http://pon.edu.pl/index.php/wydarzenie?eid=42.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej Doktorantów - Wydziału Infrastruktury i Środowiska , J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej zarządził godziny rektorskie dla doktorantów między 1200-1400  dnia 14.XI.2017 r..

Dokument

Back to top