Konkurs Poitechniki Śląskiej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW WIiŚ - 30.06.2020

Kierownik studiów doktoranckich WIiŚ - dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz. - prosi WSZYSTKICH doktorantów o udział w wyborach

Komunikat KWD

KOMUNIKAT NR 2/2020

Komisji Wyborczej Doktorantów

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzeniem nowych obostrzeń przez JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 323/2020 i Uchwałą Senatu nr 398/2019/2020, wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów odbędą się za pomocą platformy e-learningowej.

Komisja Wyborcza Doktorantów informuje, że wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbędą się:

dnia: 09.06.2020 (wtorek)

godzina: 11:00

miejsce: platforma e-learning pcz

Kurs o nazwie „Wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydział Infrastruktury i Środowiska”.

Kierownik studiów doktoranckich WIiŚ prosi WSZYSTKICH
doktorantów o udział w wyborach