Plan zajęć 2019-2020 zima

Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PCz

- zmiany w programie Aktywny Samorząd – moduł II

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Od września br. wniosek o dofinasowanie można złożyć w wersji elektronicznej. W takim przypadku maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększona o 800 zł.

 

Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 r. wprowadzono Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej wraz z Zasadami przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej stanowiącymi załącznik do regulaminu. Niniejsze przepisy znajdują zastosowanie do przyznawania świadczeń uczestnikom studiów doktoranckich od roku akademickiego 2019/2020.

Regulamin

Do 31 października 2019 młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

W dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:00 w sali A-3 na ul. Brzeźnickiej 60a odbędzie się zgromadzenie wyborcze doktorantów. 
Zgodnie z poleceniem Kierownika studiów doktoranckich - obecność doktorantów obowiązkowa. 

Komunikat nr1/06/2019