Eko-mobilna jednostka naukowa już w drodze i mamy pierwsze dane z paneli PV. Dla przypomnienia, system PV został zamontowany dzięki finansowaniu z budżetu miasta Częstochowa w ramach programu Akademicka Częstochowa. Mimo stosunkowo niekorzystnej dla fotowoltaiki aury panele działają i ładują akumulatory...

Eko mob pv 01 

Eko mob logos h