Przygotowania do startu Eko-mobilnej jednostki naukowo-badawczej. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Częstochowy w ramach programu Akademicka Częstochowa Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz będzie badał systemy fotowoltaiczne oparte na elastycznych panelach PV.