W dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Politechniką Częstochowską, a prężnie działającą na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) firmą Eco-Team sp. z o.o. sp.k..

CIMG9568

Ze strony Politechniki porozumienie podpisał Pan Prorektor d.s. Rozwoju – Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, zaś ze strony Eco-Team Pan mgr inż. Jerzy Pałuszka – Prezes Zarządu.

Firma Eco-Team jest firmą inżynierską powstałą w 2013 roku. Jej działalność ukierunkowana jest głównie na wdrażanie i aplikację zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny OZE (fotowoltaika, pompy ciepła) oraz kondensacyjnych kotłów gazowych – zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i urzędów oraz przedsiębiorstw. Wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zespołu Eco-Team pozwalają firmie oferować usługi zarówno w zakresie częściowym, jak i kompleksowym (realizacje inwestycji „pod klucz”, w tym pozyskiwanie finansowania, projektowanie oraz generalne wykonawstwo robót).

W ramach podpisanego porozumienia Politechnika Częstochowska oraz Eco-Team zadeklarowały zamiar współpracy w dość szerokim zakresie „okołoenergetycznym”, obejmującym m.in. inicjowanie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie projektów dla implementacji różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podejmowanie starań o pozyskanie funduszy na realizacje wspólnych przedsięwzięć R&D, wspólną organizację warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji, udostępnienie zaplecza naukowego i technologicznego, organizację praktyk studenckich oraz podejmowanie innych działań mających na celu rozwój nauki i technologii.

Koordynatorami dla realizacji umowy ze strony Uczelni wyznaczeni zostali: Dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz, Dr inż. Robert Zarzycki (obaj Wydział Infrastruktury i Środowiska) oraz Dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, prof. PCz (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki).

CIMG9573