Politechnika Częstochowska współpracuje z Grupą Tauron.
Politechnika Częstochowska współpracuje z Grupą Tauron. Studia na Politechnice Częstochowskiej pozwalają nie tylko na stały kontakt z pracodawcami ale również umożliwiają udział w unikatowych na skalę światową badaniach. Przykładem jest współpraca Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej z energetycznym gigantem, jakim jest Grupa Tauron.