Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej zaprasza wszystkich pracowników i studentów do udziału w panelu dyskusyjnym nt. "Oczekiwania i możliwości rynku pracy w zakresie instalacji budowlanych". Spotkanie odbędzie się w dn. 11.05.2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w auli D1 w budynku Wydziału w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 73.
Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadającej uprawnienia budowlane. 
Tematyka dyskusji obejmować będzie zagadnienia związane z oczekiwaniami pracodawcy od absolwenta, kompetencjami pracownika, możliwościami uzyskania uprawnień i certyfikatów po ukończeniu studiów. Spotkanie ma na celu zachętę do realizacji programów podnoszenia kwalifikacji zawodowych absolwentów w zakresie instalacji budowlanych i dostosowanie oferty dydaktycznej Wydziału do oczekiwań rynku pracy.
 Panel plakat 11.05.2019