Certyfikat Elsevier Artur Błaszczuk

Czasopismo Applied Energy (IF = 7.9, 45 pkt wg listy A MNiSW) wyróżniło nagrodą dr hab. inż. Artura Błaszczuk za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z problematyki energetyki i wymiany ciepła. Wyróżnienie zostało przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych merytorycznych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.