Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej otrzymał prestiżowy certyfikat w ramach 8. Edycji Programu „Uczelnia Liderów”, dla najlepszych uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych (wydziałów, kolegiów) w Polsce.
Raz w roku, odbywa się Gala Finałowa, podczas której zwycięzcom wręczane są wyróżnienia i certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Tegoroczna Gala Programu „Uczelnia Liderów” miała miejsce 28. czerwca w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zdobyliśmy uznanie Komisji Eksperckiej Naukowców, która doceniła trud wkładany w kreatywne i innowacyjne działania naukowe, oraz najwyższą jakość kształcenia przyszłej kadry pracowników na potrzeby rozwijających się przedsiębiorstw i gospodarki państwa. Na ręce Pani Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska, prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kacprzak i dr inż. Renaty Włodarczyk, został złożony certyfikat uznania dla jednostki.
WIiŚ zwraca szczególną uwagę na to, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz ważnych cech niezbędnych w pełnieniu ról przywódczych współczesnego społeczeństwa i państwa.
Do tej pory, wśród laureatów konkursu były znamienite uczelnie wyższe, takie jak: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Wydział Infrastruktury i Środowiska od początku jest ukierunkowany na jakość kształcenia, co przekłada się na odnoszących sukcesy Absolwentów na rynku pracy w Polsce. Dzięki temu podnosimy poziom konkurencyjności i stajemy się państwem przodującym na gospodarczym rynku globalnym.

 

liym9ii0se7mnqn8semax
xiuhko5w1ncwjgr68qmax
rlfyqqivar07iofwdzmax
wiw7s54yku7qdh0rg7max