Euroinvent dyplom

W dniach 17-19 maja 2018 w Jassy w Rumuni podczas wystawy „EUROINVENT 2018”- Dziesiąte Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości (10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation) pracownicy naszego wydziału - dr nż. Beata Jabłońska oraz dr inż. Ewa Siedlecka - otrzymali Srebrny Medal za opracowanie innowacyjnej technologii odzysku węglika krzemu ze ścieków poszlifierskich „Methods of silicon carbide recovering from post-grinding effluent”. EUROINVENT poświęcone są promowaniu nauki i kreatywności poprzez prezentowanie działalności, jednostek badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, osiągnięć szkół technicznych, a także indywidualnych wynalazców i firm. Na targach zaprezentowano 600 innowacyjnych rozwiązań z 34 krajów, m.in. z Polski, Bułgarii, Kanady, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Mołdawii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy i Chorwacji.